Pages for Mac: Formater spalter i et Pages-dokument

Formater spalter i et Pages-dokument

Du kan formatere et dokument i to eller flere spalter der tekst og grafikk flyter automatisk fra én spalte til den neste. Du kan endre antallet spalter for kun noen utvalgte avsnitt i dokumentet, for en hel inndeling, og for tekst i en tekstrute eller en figur.

Merk: Hvis du ikke vil at innholdet i spalter skal flyte fra én spalte til den neste, legger du til en tabell i dokumentet i stedet, med antallet kolonner du vil ha. På den måten kan du skrive inn tekst på siden i enkelttabellceller.

Formater spalter med tekst

 1. Gjør ett av følgende:

  • For hele dokumentet: Klikk på en hvilken som helst tekst i dokumentet.

   Hvis dokumentet har flere inndelinger, gjelder dette kun for inndelingen du klikker i.

  • For bestemte avsnitt: Marker avsnittene du vil endre.

  • For tekst i en tekstrute eller en figur: Marker objektet.

 2. Klikk på Layout-knappen nesten øverst i Format-sidepanelet .

  Hvis teksten er i en tekstrute, tabell eller figur, klikker du først på Tekst-fanen øverst i sidepanelet, og klikker deretter på Layout-knappen.

 3. Bruk kontrollene i Spalter-delen til å angi antall spalter og avstanden mellom dem:

  • Angi antall spalter: Klikk på pilene ved siden av verdifeltet Spalter.

  • Angi spalteavstand: Dobbeltklikk på verdiene i kolonnene Spalte og Innermarg og skriv inn bredden for spalten.

  • Angi forskjellige spaltebredder: Fjern markeringen i avkrysningsruten ved siden av «Lik spaltebredde».

  Layoutpanel for formatinspektøren, med spaltekontroller.

Hvis du har lagt til en tabell i dokumentet og vil redigere kolonnene, kan du lese Legg til eller fjern tabellrader og -kolonner.

Plasser teksten øverst i neste spalte

 1. Klikk der du vil at spalten foran skal slutte.

 2. Klikk på Sett inn-menyknappen i verktøylinjen, og velg Spalteskift.

Når du setter inn et spalteskift, setter Pages inn et formateringstegn som kalles en usynlig. Du kan slå på usynlige i dokumentet for å se hvor det er brukt spesialformatering.

Published Date: 15.aug.2019
Helpful?