Pages for Mac: Formater kinesisk, japansk eller koreansk tekst i et Pages-dokument

Formater kinesisk, japansk eller koreansk tekst i et Pages-dokument

Du kan skrive inn tekst på mange forskjellige språk og bruke flere forskjellige skriftsystemer for kinesisk, japansk og koreansk, ved hjelp av de internasjonale tastaturene som er tilgjengelige på Macen. Det er noen språkspesifikke tekstformateringsfunksjoner i Pages, blant annet framhevingsstiler, listestiler og fonetisk hjelpetekst.

Disse anbefalte fontene fungerer best:

 • Forenklet kinesisk: PingFang SC

 • Tradisjonell kinesisk (Taiwan): PingFang TC

 • Tradisjonell kinesisk for Hongkong og Macao: PingFang HK

 • Koreansk: Apple SD Gothic Neo

 • Japansk: Hiragino Sans (sans serif) eller Hiragino Mincho (serif)

Viktig: Instruksjonene under forutsetter at du har konfigurert minst ett kinesisk, japansk eller koreansk tastatur på Macen. Hvis du vil konfigurere internasjonale tastaturer, åpner du Systemvalg, klikker på Tastatur og klikker deretter på Inndatakilder.

Legg til kinesiske, japanske eller koreanske framhevingstegn

Du kan legge til framhevingstegn som brukes i kinesisk, japansk og koreansk tekst. Med et kinesisk tastatur kan du for eksempel bruke Boten-prikker under eller over tekst eller bølget understreking. Med japansk tekst kan du legge til vanlige prikker eller sentrerte komma («sesame dots»).

 1. Bytt tastatur til et kinesisk, japansk eller koreansk tastatur.

 2.  Marker tegnene du vil formatere.

 3. Klikk på Tekst-fanen i Format-sidepanelet  og deretter på Stil-knappen under Tekst-fanen.

 4. Klikk på en framhevingstegn-knapp.

  Formateringsvalgene er avhengige av det aktuelle tastaturet.

Bruk en kinesisk, japansk eller koreansk listestil

Du kan ta i bruk kinesiske, japanske og koreanske listestiler (punkttegnstilen eller nummereringssystemet) for en liste på et hvilket som helst språk.

 1. Marker listeobjektene med tallene eller bokstavene du vil endre.

 2. Klikk på Tekst-fanen i Format-sidepanelet  og deretter på Stil-knappen under Tekst-fanen.

 3. Klikk på trekanten ved siden av Punkttegn og lister, og velg Tall.

 4. Klikk på lokalmenyen over Nivåinndelt nummerering, og velg en nummer- eller bokstavsekvens.

  Hvilke formateringsvalg som er tilgjengelig, avhenger av hvilke tastaturer som er konfigurert.

Bruk fontstørrelsene som kinesiske myndigheter har satt som standard

Når du endrer regionsinnstillingene på Macen til Fastlands-Kina, vises fontstørrelsene som kinesiske myndigheter har satt som standard, i lokalmenyen for fontstørrelse i Pages sammen med standard fontstørrelser. Dette gjør at du enkelt kan endre kinesisk tekst i dokumentet ditt til fastsatte størrelser.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Språk og region, og klikk deretter på Region-lokalmenyen og velg Asia > Fastlands-Kina.

 2. Hvis dokumentet var åpent da du endret denne innstillingen, må du lukke dokumentet og åpne det igjen.

 3. For å endre størrelsen på kinesisk tekst må du markere teksten du vil endre. Klikk på Tekst-fanen i Format-sidepanelet  og deretter på Stil-knappen under Tekst-fanen.

 4. Klikk på lokalmenyen for fontstørrelse, og velg deretter en størrelse.

  Stil-delen i Format-sidepanelet med fontstørrelselokalmenyen åpen. Fontstørrelsene som kinesiske myndigheter har satt som standard, vises øverst i lokalmenyen med punktstørrelser nedenfor.
Published Date: 15.aug.2019
Helpful?