Pages สำหรับ Mac: เพิ่มและแทนที่ข้อความในเอกสาร Pages

เพิ่มและแทนที่ข้อความในเอกสาร Pages

มีวิธีการเพิ่มข้อความลงในเอกสารหลายวิธี คุณสามารถแทนที่ข้อความที่พักในแม่แบบ เพิ่มข้อความในกล่องข้อความภายนอกเนื้อหาเอกสารหลัก เช่น ในแถบด้านข้าง และเพิ่มข้อความภายในรูปร่าง

ในเอกสารการประมวลผลคำ คุณสามารถมีข้อความในเนื้อหาหลักของเอกสารได้ จากนั้นเพิ่มกล่องข้อความสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น แถบด้านข้าง ในเอกสารเค้าโครงหน้า ข้อความทั้งหมดจะอยู่ในกล่องข้อความหนึ่งกล่องหรือมากกว่า

เพิ่มหรือแทนที่ข้อความในเนื้อหาของเอกสาร

 • สำหรับข้อความเนื้อหาในแม่แบบเปล่า: เพียงเริ่มต้นป้อน

 • สำหรับข้อความเนื้อหาในแม่แบบที่มีข้อความที่พัก: คลิกข้อความที่พักเพื่อเลือก จากนั้นเริ่มต้นป้อน ในการเอาข้อความที่พักออกทั้งหมด ให้คลิกที่ข้อความนั้นแล้วกดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์ของคุณ

  ข้อความที่พักและภาพที่พัก

ข้อความที่พักบางรายการจะเขียนเป็นภาษาลาตินที่สร้างขึ้น ข้อความที่คุณป้อนจะแสดงเป็นภาษาที่คุณใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในเอกสารประมวลผลคำ หน้าใหม่จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถึงจุดสิ้นสุดของหน้า หรือคุณสามารถเพิ่มการแบ่งหน้าที่ใดก็ได้เพื่อเริ่มต้นบรรทัดต่อไปในหน้าใหม่ ในเอกสารเค้าโครงหน้า คุณสามารถเพิ่มหน้าว่างที่ใดก็ได้ในเอกสารของคุณ โปรดดู เพิ่ม ลบ และจัดเรียงหน้าใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มข้อความในกล่องข้อความ

 1. คลิก ปุ่มข้อความ ในแถบเครื่องมือ

  กล่องข้อความจะแสดงบนหน้า (คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของข้อความได้ในภายหลัง)

 2. ลากกล่องข้อความไปยังที่ที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่สามารถย้ายกล่องได้ ให้คลิกด้านนอกกล่องเพื่อเลิกเลือกข้อความ จากนั้นคลิกที่ข้อความหนึ่งครั้งเพื่อเลือกกล่องข้อความของข้อความนั้น

 3. ป้อนข้อความเพื่อแทนที่ข้อความที่พัก

 4. ในการปรับขนาดกล่องข้อความ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  •  ถ้ากล่องข้อความเล็กเกินไปสำหรับข้อความ: เลือกกล่องข้อความ จากนั้นลากตัวบ่งชี้ว่ามีข้อความถูกตัด จนกว่าจะแสดงข้อความทั้งหมด คุณยังสามารถลากขอบจับเพื่อเลือกได้อีกด้วย

  • ถ้ากล่องข้อความใหญ่เกินไปสำหรับข้อความ: เลือกกล่องข้อความ จากนั้นลากขอบจับเพื่อเลือกเพื่อปรับขนาดกล่องข้อความ

ในการลบกล่องข้อความ ให้คลิกที่ข้อความในกล่อง จากนั้นกดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์ของคุณ

คุณยังสามารถเชื่อมโยงกล่องข้อความหนึ่งกับกล่องข้อความหนึ่งเพื่อรองรับข้อความที่ไหล ดู เชื่อมโยงกล่องข้อความ

กล่องข้อความคือวัตถุที่สามารถแก้ไขได้เหมือนวัตถุอื่นๆ ส่วนใหญ่ คุณสามารถหมุน เปลี่ยนเส้นขอบ เติมด้วยสี จัดเลเยอร์ด้วยวัตถุอื่น และอื่นๆได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของข้อความภายในกล่อง รวมถึงแบบอักษร สี ขนาด และการจัดแนวได้อีกด้วย

ตั้งค่ากล่องข้อความเริ่มต้นสำหรับเอกสาร

แม่แบบ Pages ทั้งหมดมาพร้อมกับลักษณะกล่องข้อความเริ่มต้น ดังนั้นเมื่อคุณเพิ่มกล่องข้อความลงในเอกสารและป้อนข้อความลงในนั้น กล่องและข้อความจะใช้ลักษณะนี้ คุณสามารถแก้ไขลักษณะเริ่มต้นนี้ เช่น เปลี่ยนแบบอักษร สีแบบอักษร สีเติม และอื่นๆ จากนั้นทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นลักษณะเริ่มต้นใหม่สำหรับเอกสารได้ ลักษณะกล่องข้อความเริ่มต้นของคุณจะปรับใช้กับเอกสารที่คุณสร้างเท่านั้น

 1. เพิ่มกล่องข้อความลงในเอกสารของคุณแล้วเปลี่ยนกล่องข้อความนั้นตามที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรและขนาดแบบอักษร เพิ่มเส้นขอบให้กับกล่อง และอื่นๆ

 2. คลิกกล่องข้อความเพื่อเลือก

 3. เลือก รูปแบบ > ขั้นสูง > ตั้งค่าเป็นลักษณะกล่องข้อความเริ่มต้น (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอคุณ)

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะกล่องข้อความเริ่มต้นได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ และจะไม่ส่งผลกระทบกับกล่องข้อความใดๆ ที่มีอยู่แล้วในเอกสาร

ถ้าคุณต้องการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงการออกแบบเดียวกันนี้กับกล่องข้อความอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในเอกสาร คุณสามารถบันทึกลักษณะกล่องข้อความเริ่มต้นเป็นลักษณะวัตถุ จากนั้นปรับใช้ลักษณะวัตถุกับกล่องข้อความอื่นๆ

เพิ่มข้อความภายในรูปร่าง

 • คลิกสองครั้งที่รูปร่างเพื่อทำให้จุดแทรกแสดงขึ้นมา จากนั้นป้อนข้อความของคุณ

ถ้ามีข้อความมากเกินไปที่จะแสดงในรูปร่าง ตัวบ่งชี้ว่ามีข้อความถูกตัด จะแสดงขึ้น ในการปรับขนาดรูปร่าง ให้เลือกรูปร่างนั้น จากนั้นลากขอบจับเพื่อเลือกอันใดก็ได้จนกระทั่งข้อความทั้งหมดแสดงขึ้นมา

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของข้อความ ภายในรูปร่างได้เหมือนกับข้อความอื่นๆ

ในการเพิ่มคำบรรยายภาพหรือติดป้ายวัตถุ ให้ดูที่ สร้างคำบรรยายภาพสำหรับภาพหรือวัตถุอื่น

วันที่เผยแพร่: 16 ส.ค. 2562
เป็นประโยชน์ไหม