Pages för Mac: markera en tabell

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
markera en tabell

Klicka var som helst på tabellen och klicka sedan på tabellhandtaget i det övre vänstra hörnet.

Published Date: 2019-aug-16
Helpful?