Pages pre Mac: sekcia

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
sekcia

Sekcia dokumentu je časť dokumentu na spracovanie textu, napríklad kapitola, v ktorej môžete použiť iné formátovanie ako vo zvyšku dokumentu. Sekcia môže mať napríklad iné číslovanie strán, obrázky pozadia, hlavičky a päty a obsah.

Dokument na spracovanie textu je celý jednou sekciou, pokiaľ doň vyslovene nepridáte viacero sekcií.

V zobrazení miniatúr strán na ľavej strane okna Pages sa po označení strany zobrazí za všetkými strana jednej sekcie modré zvýraznenie.

Published Date: 25.6.2019
Helpful?