Pages pre Mac: sekcia

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
sekcia

Sekcia dokumentu je časť dokumentu na spracovanie textu, napríklad kapitola, v ktorej môžete použiť iné formátovanie ako vo zvyšku dokumentu. Sekcia môže mať napríklad iné číslovanie strán, obrázky pozadia, hlavičky a päty a obsah.

Dokument na spracovanie textu je celý jednou sekciou, pokiaľ doň vyslovene nepridáte viacero sekcií.

Keď vyberiete stranu v zobrazení Miniatúry strán (na ľavej strane okna aplikácie Pages), na pozadí všetkých strán v rovnakej sekcii sa zobrazí modré zvýraznenie.

Published Date: 16.8.2019
Helpful?