Pages dla systemu Mac: Sekcja

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Sekcja

Sekcja to część dokumentu edytora tekstu (na przykład rozdział), w której można zastosować formatowanie inne niż w reszcie dokumentu. Sekcja może mieć na przykład inne numerowanie stron, obrazki w tle, nagłówki, stopki oraz spis treści.

Cały dokument edytora tekstu stanowi jedną sekcję, chyba że dodasz do niego więcej sekcji.

Gdy zaznaczysz stronę w widoku miniaturek po lewej stronie okna Pages, miniaturki wszystkich stron należących do tej samej sekcji zostaną wyróżnione niebieskim podświetleniem.

Published Date: 2019-06-24
Helpful?