Pages สำหรับ Mac: กำหนดแถบเครื่องมือ Pages เอง

กำหนดแถบเครื่องมือ Pages เอง

แถบเครื่องมือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง Pages ทำให้คุณเข้าถึงตัวควบคุมต่างๆ ที่คุณต้องการในขณะที่ทำงานใน Pages ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณพบว่าตัวควบคุมใดที่คุณใช้มากที่สุด คุณสามารถเพิ่ม เอาออก และจัดเรียงปุ่มในแถบเครื่องมือใหม่เพื่อให้เหมาะกับลักษณะการทำงานของคุณได้

แถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอ พร้อมเมนู Apple, Pages, ไฟล์, แก้ไข, แทรก, รูปแบบ, จัดเรียง, มุมมอง, แชร์, หน้าต่าง และวิธีใช้ ด้านล่างแถบเมนูเป็นเอกสาร Pages ซึ่งเปิดอยู่ โดยมีปุ่มต่างๆ ของแถบเครื่องมืออยู่ที่ด้านบนสุด ซึ่งได้แก่ปุ่มมุมมอง ซูม เพิ่มหน้า แทรก ตาราง แผนภูมิ ข้อความ รูปร่าง สื่อ และความคิดเห็น

Pages (เหมือนกับแอพอื่นๆ) มีแถบเมนูด้านบนหน้าต่าง Pages ที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ รายการในแถบเมนูบางรายการและปุ่มบางปุ่มในแถบเครื่องมือมีจะชื่อเหมือนกัน (ตัวอย่างเช่น แทรก มุมมอง และรูปแบบ) แต่ไม่ได้ให้ตัวเลือกที่เหมือนกันทั้งหมด

ซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ

 • ในเมนูมุมมองที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ ให้เลือก ซ่อนแถบเครื่องมือ หรือ แสดงแถบเครื่องมือ

เพิ่ม เอาออก หรือจัดเรียงปุ่มในแถบเครื่องมือใหม่

 1. เลือก มุมมอง > กำหนดแถบเครื่องมือเอง (จากเมนูมุมมองที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ ไม่ใช่จากปุ่มมุมมองในแถบเครื่องมือ)

 2. ปฏิบัติตามวิธีใดๆ ต่อไปนี้:

  • เพิ่มหรือเอารายการออกจากแถบเครื่องมือ: ลากรายการไปยังแถบเครื่องมือเพื่อเพิ่ม ลากรายการออกจากแถบเครื่องมือเพื่อเอาออก

  • จัดเรียงรายการใหม่ในแถบเครื่องมือ: ลากรายการเพื่อจัดลำดับใหม่

   ปุ่มรูปแบบและเอกสารจะย้ายไปด้วยกันและไม่สามารถแยกกันได้

  • รีเซ็ตแถบเครื่องมือ: ในการกู้คืนแถบเครื่องมือกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น ให้ลากชุดปุ่มที่ด้านล่างสุดของหน้าต่างไปยังแถบเครื่องมือ

  • เอาชื่อปุ่มออก: เลือก ไอคอนเท่านั้น จากเมนูที่แสดงขึ้นในแถบที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง ตามค่าเริ่มต้น ปุ่มจะแสดงด้วยชื่อของปุ่ม

 3. คลิก เสร็จสิ้น

วันที่เผยแพร่: 16 ส.ค. 2562
เป็นประโยชน์ไหม