Pages for iPad: Visa antal ord och annan dokumentstatistik i ett Pages-dokument

Visa antal ord och annan dokumentstatistik i ett Pages-dokument

Du kan visa antal ord, antal tecken (med eller utan mellanslag), antal stycken och antal sidor i ett dokument.

Visa antal ord, tecken eller stycken

  1. Tryck på knappen Visningsalternativ och slå sedan på Antal ord.

    Antalet ord visas i nederkanten av skärmen. Du kan ändra placeringen på rutan med antal ord genom att dra den till ett hörn.

  2. Om du vill visa annan statistik trycker du på ordantalet.

    Om du vill visa annan statistik i räknaren trycker du på den.

    Ordräknaren med en popover med alternativ för att visa antalet tecken med och utan mellanslag, antal ord, antal stycken och antal sidor.

Om du vill visa antalet ord och annan statistik för bara en del av dokumentet markerar du den text som du vill kontrollera. Ordantalet uppdateras och visar bara antalet ord i den markerade texten.

Publiceringsdatum: 5 aug. 2019
Var detta till hjälp?