iPhoto ‘11: Foto‘s importeren van een iPhone of andere mobiele telefoon

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Foto's importeren van een iPhone of andere mobiele telefoon

Als u een mobiele telefoon met ingebouwde camera hebt, kunt u de foto's op de telefoon importeren in iPhoto.

Note:   Als u Fotostream hebt ingeschakeld op uw iPhone en 'Importeer automatisch' is ingeschakeld in het paneel 'Fotostream' in het voorkeurenpaneel van iPhoto, is het mogelijk dat de foto's op uw iPhone al in iPhoto zijn geïmporteerd.

Foto's importeren van een iPhone

 1. Sluit de iPhone met behulp van de bij de iPhone meegeleverde dockconnector-naar-USB-kabel aan op uw computer.

  Als iPhoto nog niet is geopend, gebeurt dit nu automatisch (tenzij u deze voorkeursinstelling hebt gewijzigd in iPhoto of uw iPhone vergrendeld is).

  Zodra u de iPhone hebt aangesloten en ingeschakeld, wordt iPhoto automatisch geopend in de importeerweergave en verschijnt uw iPhone in de bronlijst.

  Afbeelding van de importeerweergave met een aangesloten iPhone

  Het kan even duren voordat uw iPhone wordt weergegeven, afhankelijk van het aantal foto's dat u gaat importeren.

  iPhoto geeft foto's die u al hebt geïmporteerd weer in een ander gebied dan nieuwe foto's.

  Als u alle foto's op uw iPhone hebt geïmporteerd, verschijnt er een melding. Om alle foto's van uw iPhone te verwijderen, klikt u op de knop 'Verwijder foto's'.

 2. Als u foto's gaat importeren in iPhoto, worden deze standaard verdeeld over verschillende gebeurtenissen.

  U kunt desgewenst een beschrijving typen in het veld 'Naam gebeurtenis'.

  Als u niet wilt dat geïmporteerde foto's automatisch worden verdeeld over gebeurtenissen, schakelt u het aankruisvak 'Splits gebeurtenissen' uit.

  Als u de tijdsduur wilt wijzigen die wordt gebruikt om foto's te sorteren in gebeurtenissen, kunt u dit wijzigen in het voorkeurenvenster van iPhoto.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Om alle nieuwe foto's te importeren die in het iPhoto-venster worden weergegeven, klikt u op de knop 'Importeer' waarop ook het aantal foto's wordt aangegeven.

  • Als u alleen bepaalde foto's wilt importeren, selecteert u de gewenste foto's door de Command-toets ingedrukt te houden terwijl u op fotominiaturen klikt. U kunt ook slepen om een aaneengesloten groep foto's te selecteren. Klik vervolgens op 'Importeer selectie'.

 4. Klik op 'Stop importeren' als u tijdens het importeren de overdracht van foto's wilt annuleren. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u kunt aangeven dat u verder wilt gaan met het importeren van foto's, de geïmporteerde foto's wilt behouden en verder geen foto's wilt importeren of de geïmporteerde foto's wilt verwijderen.

 5. Nadat de foto's zijn geïmporteerd, sleept u het symbool van het apparaat naar de prullenmand van iPhoto en koppelt u de iPhone los van uw computer door de dockconnector-naar-USB-kabel los te koppelen.

  Important:   Koppel de iPhone pas los nadat alle foto's zijn geïmporteerd in iPhoto (of u op 'Stop importeren' hebt geklikt).

Foto's importeren van een andere mobiele telefoon

 1. Sluit de telefoon aan op uw computer en kopieer de foto's van de telefoon naar uw computer.

  Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij de telefoon is geleverd.

 2. Voer de stappen uit die worden beschreven in Foto's importeren van uw harde schijf of andere computers.

Published Date: 9-jun-2018
Helpful?