Pages for iPhone: Klávesové zkratky aplikace Pages pro iOS

Klávesové zkratky aplikace Pages pro iOS

Pokud máte k svému iOS zařízení připojenou externí klávesnici, můžete v Pages rychle provádět různé úlohy pomocí klávesových zkratek. Chcete-li použít klávesovou zkratku, stiskněte všechny uvedené klávesy současně.

Podržením klávesy Cmd zobrazíte seznam zkratek pro položku, která je v dokumentu vybrána, například text či tabulku.

Obecné

Akce

Zkratka

Vytvoření nového dokumentu (otevře se výběr předloh)

Cmd-N

Otevření správce dokumentů

Cmd-O

Zkopírování

Cmd-C

Vložení

Cmd-V

Vložení výběru s přizpůsobením stylu cílového textu

Alt-Shift-Cmd-V

Odvolání akce

Cmd-Z

Opakování akce

Shift-Cmd-Z

Zobrazení nebo skrytí zobrazení miniatur stránek

Alt-Cmd-P

Otevření nebo zavření úprav vzorových stránek

Shift-Cmd-E

Zobrazení nebo skrytí počtu slov

Shift-Cmd-W

Zobrazení nebo skrytí pravítka

Cmd-R

Přidání komentáře

Shift-Cmd-K

Uložení komentáře

Cmd-Return

Vložení znaku konce stránky

Cmd-Return nebo Cmd-Enter

Přidání záložky

Alt-Cmd-B

Odrolování o jednu stránku nahoru bez přemístění kurzoru

Fn‑šipka nahoru nebo Page Up

Odrolování o jednu stránku dolů bez přemístění kurzoru

Fn‑šipka dolů nebo Page Down

Úprava textu, tvarů, tabulek a grafů

Akce

Zkratka

Použití tučného písma na vybraný text

Cmd-B

Použití kurzívy na vybraný text

Cmd-I

Použití podrženého písma na vybraný text

Cmd-U

Přepnutí textu na horní index

Ctrl-Shift-Cmd-plus (+)

Přepnutí textu na dolní index

Ctrl-Cmd-minus (-)

Převedení textu na odkaz

Cmd-K

Zkopírování stylu odstavce nebo objektu

Alt-Cmd-C

Vložení stylu odstavce nebo objektu

Alt-Cmd-V

Vložení zalomení odstavce při úpravách textu v buňce

Return

Vložení tabulátoru do textu nebo vzorce

Alt-tabulátor

Určení absolutních a relativních atributů u vybraných odkazů na buňku

Seznamem dostupných možností můžete procházet vpřed nebo vzad kombinací kláves Cmd-K, resp. Shift-Cmd-K

Otevření editoru dat grafu

Shift-Cmd-D

Vložení rovnice

Alt-Cmd-E

Manipulace s tvary, tabulkami a grafy

Akce

Zkratka

Seskupení vybraných objektů

Alt-Cmd-G

Zrušení seskupení vybraných objektů

Alt-Shift-Cmd-G

Uzamknutí vybraného objektu

Cmd-L

Odemknutí vybraného objektu

Alt-Cmd-L

Duplikování vybraného objektu

Cmd-D nebo přidržení klávesy Alt a přetažení

Přidržte Alt, stiskněte klávesu se šipkou a přetáhněte

Posunutí vybraného objektu o jeden bod

Stiskněte klávesu se šipkou

Posunutí vybraného objektu o deset bodů

Přidržte Shift a stiskněte klávesu se šipkou

Posunutí vybraného objektu na pozadí

Shift-Cmd-B

Přesunutí vybraného objektu do popředí

Shift-Cmd-F

Posunutí vybraného objektu dozadu

Alt-Shift-Cmd-B

Posunutí vybraného objektu dopředu

Alt-Shift-Cmd-F

Přidání řádků nad vybrané buňky v tabulce

Alt-šipka nahoru

Přidání řádků pod vybrané buňky v tabulce

Alt-šipka dolů

Přidání sloupců napravo od vybraných buněk v tabulce

Alt-šipka doprava

Přidání sloupců nalevo od vybraných buněk v tabulce

Alt-šipka doleva

Datum zveřejnění: 11.1.2019
Užitečné?