Pages for iPhone: เพิ่มและแทนที่ข้อความในเอกสาร Pages

เพิ่มและแทนที่ข้อความในเอกสาร Pages

มีวิธีการเพิ่มข้อความลงในเอกสารหลายวิธี คุณสามารถแทนที่ข้อความที่พักในแม่แบบ เพิ่มข้อความในกล่องข้อความภายนอกเนื้อหาเอกสารหลัก เช่น ในแถบด้านข้าง และเพิ่มข้อความภายในรูปร่าง

ในเอกสารการประมวลผลคำ คุณสามารถมีข้อความในเนื้อหาหลักของเอกสารได้ จากนั้นเพิ่มกล่องข้อความสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น แถบด้านข้าง ในเอกสารเค้าโครงหน้า ข้อความทั้งหมดจะอยู่ในกล่องข้อความหนึ่งกล่องหรือมากกว่า

ป้อนข้อความในเอกสารการประมวลผลคำ

 • เพิ่มข้อความในแม่แบบเปล่า: เพียงเริ่มต้นป้อน

 • แทนที่ข้อความที่พัก: แตะข้อความที่พักเพื่อเลือก จากนั้นเริ่มต้นป้อน

  บล็อกทั้งหมดของข้อความที่พักจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่คุณป้อน ในการเอาข้อความที่พักออกทั้งหมด ให้แตะข้อความนั้นแล้วแตะ ปุ่มลบ

  ข้อความที่พักและภาพที่พัก
 • เพิ่มข้อความนอกข้อความเนื้อหา: ในการเพิ่มเนื้อหา เช่น แถบด้านข้าง ให้เพิ่มกล่องข้อความ จากนั้นเพิ่มข้อความ (ดูงานถัดไป)

ข้อความที่พักบางรายการจะเขียนเป็นภาษาลาตินที่สร้างขึ้น ข้อความที่คุณป้อนจะแสดงเป็นภาษาที่คุณใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในเอกสารประมวลผลคำ หน้าใหม่จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถึงจุดสิ้นสุดของหน้า หรือคุณสามารถเพิ่มการแบ่งหน้าที่ใดก็ได้เพื่อเริ่มต้นบรรทัดต่อไปในหน้าใหม่ ในเอกสารเค้าโครงหน้า คุณสามารถเพิ่มหน้าว่างที่ใดก็ได้ในเอกสารของคุณ โปรดดู เพิ่ม ลบ และจัดเรียงหน้าใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มข้อความในกล่องข้อความ

 1. แตะ ปุ่มแทรก แตะ ปุ่มรูปร่าง จากนั้นแตะ ข้อความ ในหมวดหมู่พื้นฐาน

  กล่องข้อความจะแสดงบนหน้า (คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของข้อความได้ในภายหลัง)

 2. ลากกล่องข้อความไปยังที่ที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่สามารถย้ายกล่องได้ ให้แตะด้านนอกกล่องเพื่อเลิกเลือกข้อความ จากนั้นแตะที่ข้อความหนึ่งครั้งเพื่อเลือกกล่องข้อความของข้อความนั้น

 3. แตะสองครั้งที่ข้อความที่พัก จากนั้นป้อนข้อความของคุณเอง

 4. ในการปรับขนาดกล่องข้อความ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  •  ถ้ากล่องข้อความเล็กเกินไปสำหรับข้อความ: เลือกกล่องข้อความ จากนั้นลากตัวบ่งชี้ว่ามีข้อความถูกตัด จนกว่าจะแสดงข้อความทั้งหมด คุณยังสามารถลากขอบจับเพื่อเลือกได้อีกด้วย

  • ถ้ากล่องข้อความใหญ่เกินไปสำหรับข้อความ: เลือกกล่องข้อความ จากนั้นลากขอบจับเพื่อเลือกเพื่อปรับขนาดกล่องข้อความ

ในการลบกล่องข้อความ ให้เลือกกล่องข้อความ จากนั้นแตะ ลบ

คุณยังสามารถเชื่อมโยงกล่องข้อความหนึ่งกับกล่องข้อความหนึ่งเพื่อรองรับข้อความที่ไหล ดู เชื่อมโยงกล่องข้อความ

กล่องข้อความคือวัตถุที่สามารถแก้ไขได้เหมือนวัตถุอื่นๆ ส่วนใหญ่ คุณสามารถหมุน เปลี่ยนเส้นขอบ เติมด้วยสี จัดเลเยอร์ด้วยวัตถุอื่น และอื่นๆได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของข้อความภายในกล่อง รวมถึงแบบอักษร สี ขนาด และการจัดแนวได้อีกด้วย

เพิ่มข้อความภายในรูปร่าง

 • แตะสองครั้งที่รูปร่างเพื่อทำให้จุดแทรกแสดงขึ้นมา จากนั้นป้อนข้อความของคุณ

ถ้ามีข้อความมากเกินไปที่จะแสดงในรูปร่าง ตัวบ่งชี้ว่ามีข้อความถูกตัด จะแสดงขึ้น ในการปรับขนาดรูปร่าง ให้แตะที่รูปร่าง จากนั้นลากขอบจับเพื่อเลือกจนกว่าข้อความทั้งหมดจะแสดง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของข้อความ ภายในรูปร่างได้เหมือนกับข้อความอื่นๆ

ในการเพิ่มคำบรรยายภาพหรือติดป้ายวัตถุ ให้ดูที่ สร้างคำบรรยายภาพสำหรับภาพหรือวัตถุอื่น

วันที่เผยแพร่: 31 ก.ค. 2562
เป็นประโยชน์ไหม