Pages for iPhone: Legg til og erstatt tekst i et Pages-dokument

Legg til og erstatt tekst i et Pages-dokument

Det er flere måter å legge til tekst i et dokument på. Du kan erstatte plassholdertekst i en mal, legge til tekst i en tekstrute utenfor dokumentbrødteksten, som i et sidepanel, og legge til tekst inne i en figur.

I et tekstbehandlingsdokument kan du ha teksten i hovedbrødteksten i dokumentet, og deretter legge til tekstruter for sidepaneler. I et sidelayoutdokument er all teksten i én eller flere tekstruter.

Legg til tekst i et tekstbehandlingsdokument

 • Legg til tekst i en tom mal: Bare begynn å skrive.

 • Erstatt plassholdertekst: Trykk på plassholderteksten for å markere den, og begynn å skrive.

  Plassholdertekstblokken blir erstattet av det du skriver. Hvis du vil fjerne plassholdertekst helt, trykker du på den og deretter på Slett-knappen.

  Plassholdertekst og -bilder.
 • Legg til tekst utenfor brødtekst: Hvis du vil legge til innhold som et sidepanel, legger du til en tekstrute og skriver inn tekst (se neste avsnitt).

Plassholdertekst er ofte tilfeldige ord på latin. Teksten du skriver inn, vil vises som språket du bruker på datamaskinen.

I tekstbehandlingsdokumenter blir en ny side lagt til automatisk når du når slutten av en side, eller du kan legge til sideskift hvor som helst for å starte neste linje på en ny side. I et sidelayoutdokument kan du legge til en tom side hvor som helst i dokumentet. Du finner mer informasjon under Legg til sider, slett sider og endre rekkefølgen på sider.

Legg til tekst i en tekstrute

 1. Trykk på Sett inn-knappen, trykk på Figurer-knappen, og trykk på Tekst i kategorien Enkel.

  En tekstrute vises på siden (du kan endre utseendet på teksten senere).

 2. Flytt tekstruten dit du vil ha den.

  Hvis du ikke kan flytte ruten, trykker du utenfor ruten for å fjerne tekstmarkeringen, og deretter trykker du på teksten én gang for å markere tekstruten.

 3. Dobbelttrykk på plassholderteksten, og skriv inn din egen tekst.

 4. Hvis du vil endre størrelsen på tekstruten, gjør du ett av følgende:

  •  Hvis ruten er for liten for teksten: Marker tekstruten, og flytt deretter klippeindikatoren til all teksten vises. Du kan også flytte et markeringshåndtak.

  • Hvis ruten er for stor for teksten: Marker tekstruten, og flytt et markeringshåndtak for å endre størrelsen på tekstruten.

Hvis du vil slette en tekstrute, markerer du den og trykker på Slett.

Du kan også koble en tekstrute sammen med en annen tekstrute for å få plass til den overflødige teksten. Les Koble sammen tekstruter.

En tekstrute er et objekt du kan endre, akkurat som de fleste andre objekter. Du kan rotere tekstruten, endre kantlinjen, fylle den med en farge, legge den lagvis med andre objekter og annet. Du kan også endre utseendet til teksten inne i ruten, inkludert font, farge, størrelse og justering.

Legg til tekst i en figur

 • Dobbelttrykk på figuren slik at innsettingspunktet vises, og skriv deretter inn teksten.

Hvis det er for mye tekst til at alt vises i figuren, vises en klippeindikator . Hvis du vil endre størrelsen på en figur, trykker du på den, og deretter flytter du et markeringshåndtak til all tekst vises.

I likhet med annen tekst kan du endre utseendet på tekst i figurer.

Hvis du vil legge til en bildetekst eller en etikett for et objekt, kan du lese Opprett bildetekst for et bilde eller annet objekt.

Publiseringsdato: 31. jul. 2019
Nyttig?