Pages för iCloud: Överföra ett dokument till Pages för iCloud

Överföra ett dokument till Pages för iCloud

Du kan överföra ett dokument som skapats i Pages för Mac eller i Microsoft Word till Pages för iCloud så att du kan ändra det på webben. Du kan också överföra filer som sparats i en textfil (med filnamnstillägget .txt), RTF-fil (med filnamnstillägget .rtf) eller RTFD-fil (med filnamnstillägget .rtfd).

Gör något av följande:

  • Med dokumenthanteraren i Bläddra-vyn drar du ett dokument från datorn till dokumenthanteraren.

  • I dokumenthanteraren klickar du på knappen Överför i verktygsfältet, väljer ett dokument och klickar sedan på Välj eller Öppna.

Obs! Det är lite skillnad på sättet att arbeta i ett dokument för Pages för Mac, Pages för iOS och Pages för iCloud. Mer information finns i Jobba med filer i Pages, Numbers och Keynote på iCloud.com.

Published Date: 2019-aug-09
Helpful?