Pages dla komputerów iCloud: Przesyłanie dokumentu do aplikacji Pages dla iCloud

Przesyłanie dokumentu do aplikacji Pages dla iCloud

Do aplikacji Pages dla iCloud można przesłać dokument utworzony w aplikacji Pages na komputer Mac lub dokument programu Microsoft Word w celu jego edycji w Internecie. Można też przesyłać pliki zachowane w formacie zwykłego tekstu (z rozszerzeniem txt), RTF (z rozszerzeniem rtf) lub RTFD (z rozszerzeniem rtfd).

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku przeglądania menedżera dokumentów przeciągnij dokument z komputera do menedżera dokumentów.

  • W menedżerze dokumentów kliknij w przycisk Prześlij na pasku narzędzi, zaznacz dokument, a następnie kliknij w przycisk Wybierz lub Otwórz.

Uwaga: Pracując z tym samym dokumentem w aplikacjach Pages na komputer Mac, Pages dla systemu iOS i Pages dla iCloud, można zauważyć pewne różnice. Więcej informacji można znaleźć w artykule Praca z plikami aplikacji Pages, Numbers i Keynote w witrynie iCloud.com.

Published Date: 2019-08-09
Helpful?