Pages for iOS (iPhone, iPod touch): Presun dokumentu

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.
Presun dokumentu
  1. správcovi dokumentov klepnite na Upraviť.

  2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

    • Presunutie dokumentu: Podržte prst na dokumente a potiahnite ho do priečinka alebo na iné miesto.

    • Presunutie dokumentu z priečinka: Klepnutím otvorte priečinok, podržte dokument a potiahnite ho na iné miesto.

  3. Klepnite na Hotovo.

Ak ste majiteľom zdieľaného dokumentu a dokument presuniete do iného umiestnenia, preruší sa odkaz a dokument bude pre vašich spolupracovníkov nedostupný.

Dátum zverejnenia: 9.6.2018
Boli tieto informácie užitočné?