iMovie สำหรับ Mac: ส่งออกไฟล์ QuickTime

ส่งออกไฟล์ QuickTime

คุณสามารถส่งออกภาพยนตร์ของคุณเป็นไฟล์เพื่อใช้กับแอพพลิเคชั่นอื่นได้

สร้างไฟล์ QuickTime

 1. เลือกภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่าง หรือคลิปในหน้าต่างเลือก

 2. คลิกปุ่มแชร์ในแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก ไฟล์

  ปุ่มแชร์ในแถบเครื่องมือ
 3. ในกล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้น ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ตั้งชื่อของภาพยนตร์ที่แชร์: คลิกที่ชื่อด้านบนสุด และป้อนชื่อใหม่

  • ตั้งคำอธิบายของภาพยนตร์ที่แชร์: คลิกในช่องคำอธิบาย แล้วป้อนข้อความใหม่

  • ตั้งแท็กสำหรับภาพยนตร์ที่แชร์: คลิกในช่องแท็ก และป้อนชื่อแท็กโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

  • ตั้งค่ารูปแบบผลลัพธ์ของภาพยนตร์ที่แชร์: คลิกเมนูรูปแบบที่แสดงขึ้น แล้วเลือกตัวเลือก

   คุณสามารถเลือกส่งออกวิดีโอและเสียง หรือเสียงอย่างเดียวได้

  • ตั้งค่าความละเอียดของภาพยนตร์ที่แชร์: คลิกเมนูความละเอียดที่แสดงขึ้น แล้วเลือกตัวเลือก

   หมายเหตุ: คุณสามารถส่งออกคลิปหรือภาพยนตร์ 4K ในความละเอียดดั้งเดิมได้

  • ตั้งค่าคุณภาพผลลัพธ์ของภาพยนตร์ที่แชร์: คลิกเมนูคุณภาพที่แสดงขึ้น แล้วเลือกตัวเลือก

   ในการตั้งค่าคุณภาพผลลัพธ์ของภาพยนตร์ที่แชร์ด้วยตัวเอง ให้คลิกเมนูคุณภาพที่แสดงขึ้น เลือก กำหนดเอง แล้วลากตัวเลื่อนเพื่อตั้งค่าอัตราบิตเป้าหมาย

   ในขณะที่คุณลากตัวเลื่อน ขนาดไฟล์โดยประมาณที่แสดงด้านล่างรูปย่อการแสดงตัวอย่างจะได้รับการอัพเดท

  • เลือกการตั้งค่าการบีบอัด: คลิกเมนูการบีบอัดที่แสดงขึ้น แล้วเลือกตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบการแชร์ไฟล์
 4. คลิก ถัดไป

 5. ในกล่องโต้ตอบที่แสดง ให้ป้อนชื่อในช่องบันทึกเป็น หรือใช้ชื่อเริ่มต้นซึ่งเป็นชื่อของภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่าง หรือคลิป

 6. นำทางไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ และคลิก บันทึก

  ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าจะแสดงที่ด้านขวาของแถบเครื่องมือ คลิกตัวบ่งชี้ความคืบหน้าเพื่อดูรายละเอียด ตัวบ่งชี้จะหายไปเมื่อการทำงานเสร็จ

  ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าในแถบเครื่องมือ

  หลังกระบวนการแชร์เสร็จสิ้น ภาพยนตร์จะเปิดใน QuickTime Player การแจ้งเตือน “แชร์สำเร็จ” จะแสดงขึ้นเช่นกัน

Published Date: 22 ส.ค. 2562
Helpful?