iMovie for Mac: Eksporter en QuickTime-fil

Eksporter en QuickTime-fil

Du kan eksportere filmen som en fil som er beregnet til andre programmer.

Eksporter en QuickTime-fil

 1. Velg en film, en trailer eller et klipp i navigeringen.

 2. Klikk på Del-knappen i verktøylinjen, og klikk deretter på Arkiv.

  Del-knappen i verktøylinjen
 3. I dialogruten som vises gjør du ett eller flere av følgende:

  • Angi tittelen på filmen du deler: Klikk på navnet øverst, og skriv inn et nytt.

  • Angi beskrivelsen for filmen du deler: Klikk i Beskrivelse-feltet, og skriv inn ny tekst.

  • Angi etiketter for filmen du deler: Klikk i Etiketter-feltet, og skriv inn etiketter adskilt med komma.

  • Angi formatet for den delte filmen: Klikk på Format-lokalmenyen og velg et alternativ.

   Du kan velge om du vil eksportere video og lyd, eller kun lyd.

  • Angi oppløsningen for filmen du deler: Klikk på Oppløsning-lokalmenyen og velg et alternativ.

   Merk: Du kan eksportere et 4K-klipp eller en 4K-film i den originale oppløsningen.

  • Angi kvaliteten for den delte filmen: Klikk på Kvalitet-lokalmenyen og velg et alternativ.

   Hvis du vil stille inn kvaliteten for den delte filmen manuelt, klikker du på Kvalitet-lokalmenyen, velger Tilpasset, og flytter skyvekontrollen for å angi målbitfrekvensen.

   Mens du flytter skyvekontrollen, oppdateres den anslåtte filstørrelsen som vises under forhåndsvisningsminiatyrbildet.

  • Velg en komprimeringsinnstilling: Klikk på Komprimer-lokalmenyen og velg et alternativ.

  Dialogrute for deling
 4. Klikk på Neste.

 5. I dialogruten som vises, skriver du inn et navn i Arkiver som-feltet, eller du kan bruke standardnavnet, som er navnet på filmen, traileren eller klippet.

 6. Naviger til stedet der du vil arkivere filen, og klikk på Arkiver.

  En framdriftsindikator vises til høyre i verktøylinjen. Klikk på framdriftsindikatoren for å se mer informasjon. Indikatoren forsvinner når operasjonen er fullført.

  Framdriftsindikator i verktøylinjen

  Etter at delingen er fullført, åpnes filmen i QuickTime Player. En «Deling er fullført»-varsling vises også.

Published Date: 15. okt. 2019
Helpful?