iMovie för Mac: Lägga till övergångar i en film

Lägga till övergångar i en film

Du kan skapa övergångar mellan klipp för att väva samman två olika scener bättre. Du kan låta ett klipp tonas in eller ut, lösa upp det i ett annat klipp, zooma in i ett annat klipp med mera. Du kan ställa in att iMovie automatiskt ska lägga till övergångar, eller så kan du lägga till övergångar manuellt.

Lägga till övergångar mellan klipp automatiskt

 1. När projektet är öppet i tidslinjen klickar du på Inställningar i det övre högra hörnet av tidslinjen och markerar sedan kryssrutan Automatiskt innehåll.

  Om du har använt ett tema på filmen infogar iMovie upplösningsövergångar mellan klippen och enstaka övergångar anpassade efter temat. Övergångar läggs inte till mellan varje klipp.

  iMovie lägger också till en öppningstitel från temat över det första klippet och en sluttitel över det sista.

 2. Om du bara vill använda standardövergångar som inte hör till något tema i filmen klickar du på knappen Inget tema och avmarkerar kryssrutan Automatiskt innehåll.

  Obs! Om du redan har använt ett tema i filmen och väljer Inget tema tas alla temaelement bort från projektet. Vill du veta mer om teman läser du Välja eller byta tema i en film.

Lägga till en övergång mellan klipp manuellt

Om du vill lägga till övergångar manuellt måste du först stänga av automatiska övergångar. Du kan läsa mer i Avaktivera automatiska övergångar.

 1. Markera Övergångar ovanför bläddraren när filmen är öppen i tidslinjen.

  Du förhandsvisar en övergång genom att skimma den.

  Bläddrare visar tillgängliga övergångar
 2. Gör något av följande:

  • Lägg till en övergång mellan två klipp: Dra en övergång mellan två klipp i tidslinjen.

  • Lägg till en övergång till båda ändarna av ett klipp: Välj ett klipp i tidslinjen och dubbelklicka sedan på en övergång i bläddraren.

  En övergångssymbol visas mellan klippen.

Lägga till en upplösningsövergång mellan klipp

Om du vill lägga till en upplösningsövergång, då det första klippet tonas ut medan det andra tonas in, måste du först stänga av automatiska övergångar. Vill du veta mer läser du Avaktivera automatiska övergångar.

 1. Klicka på kanten av något av de klipp du vill sammanfoga med en upplösningsövergång i tidslinjen.

 2. Välj Redigera > Lägg till upplösning (eller tryck på kommando-T).

  En upplösningsövergång läggs till mellan de två klippen i tidslinjen.

  Obs! Om du markerar ett klipp i tidslinjen och väljer Redigera > Lägg till upplösning läggs en upplösning till på båda sidor av klippet.

Ställa in standardlängden för övergångar i en film

Som förval får alla övergångar i filmen samma längd i iMovie. Standardövergångarna är en halv sekund långa medan temaanpassade övergångar (som endast är tillgängliga om du har använt ett tema på filmen) är två sekunder långa. Du kan ändra den förvalda längden i iMovie-inställningarna. Den här inställningen används för de övergångar du lägger till manuellt i något av dina filmprojekt.

 1. Välj iMovie > Inställningar.

 2. Dubbelklicka på siffran i fältet Övergångar och ange antalet sekunder.

  Obs! Om standardlängden för övergångar är längre än vad längden på klippen runt övergången i filmen tillåter görs övergången istället så lång som möjligt.

Published Date: 2019-aug-22
Helpful?