iMovie for Mac: Importer medier fra Macen

Importer medier fra Macen

Du kan importere mediefiler – video, bilder og lyd – fra Macen eller en tilkoblet lagringsenhet.

Importer medier ved å dra dem inn fra Finder

 • Marker en fil, Kommando-klikk for å markere flere filer, eller velg en mappe med filer, og dra deretter markeringen fra Finder til en hendelse i biblioteklisten i iMovie.

  Klippet eller klippene vises i hendelsen.

Importer medier ved hjelp av Import-vinduet

 1. Hvis mediene du vil importere er på en ekstern lagringsenhet, kobler du den til Macen og slår den på.

 2. Klikk på Importer-knappen i verktøylinjen for å åpne importvinduet.

  Importer-knappen i verktøylinjen

  Hvis du ikke ser Importer-knappen, klikker du på Medier-knappen i verktøylinjen, og klikker deretter på Importer-knappen.

  Medier-knappen i verktøylinjen

  Hvis Bildeoverføring-, Bilder- eller et annet bildeprogram vises, lukker du vinduet.

 3. I Enheter-delen i sidepanelet i importvinduet, velger du enheten du vil importere mediene fra.

  Innholdet på enheten vises i en liste nederst i Importer-vinduet. Du kan markere individuelle klipp i listevisningen, og en forhåndsvisning av klippet vises øverst i importvinduet.

  Importer-vinduet med medier som kan importeres

  Du kan gjøre ett eller flere av følgende:

  • Sorter klippene i listevisning etter for eksempel varighet, opprettelsesdato, størrelse og lignende: Klikk på kolonneoverskriftene øverst i listevisningen.

  • Legg til en mappe med ofte brukte medier i Favoritter-delen: Flytt en mappe fra listen til høyre til Favoritter i sidepanelet.

  • Fjern en mappe fra Favoritter: Kontroll-klikk på mappen, og velg Fjern fra sidepanel fra kontekstmenyen.

 4. Hvis du vil forhåndsvise videoen, flytter du markøren over forhåndsvisningen øverst i importvinduet og klikker på Start-knappen .

  Du kan også klikke på Forrige- eller Neste-knappen for å gå til forrige eller neste klipp, eller klikke og holde på Forrige- eller Neste-knappen for å spole tilbake eller hurtigspole framover.

  Avspillingskontrollene i importvinduet
 5. Hvis du vil angi hvor de importerte mediefilene skal arkiveres, gjør du ett av følgende:

  • Velg en eksisterende hendelse: Klikk på «Importer til»-lokalmenyen øverst i importvinduet, og velg hendelsen.

   «Importer til»-lokalmeny
  • Opprett en ny hendelse: Klikk på «Importer til»-lokalmenyen, velg Ny hendelse, skriv inn et navn for den nye hendelsen, og klikk på OK.

  Hvis du vil lære mer om hendelser, kan du lese Organiser medier og hendelser.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Importer alle klipp: Klikk på Importer alle.

  • Importer markerte klipp: Kommando-klikk på hvert klipp du vil importere, og klikk deretter på Importer markerte (Importer-knappen endrer navn).

  Importvinduet lukkes, og klippene vises i hendelsen. Avhengig av lengden på hvert klipp og antallet klipp du importerer, kan det vises en framdriftsindikator øverst til høyre i vinduet mens klippene importeres.

  Framdriftsindikator i verktøylinjen

  Du kan fortsette å arbeide i iMovie mens importen fullføres.

Tips: Hvis du har opprettet kameraarkiver i tidligere versjoner av iMovie, kan du importere dem med denne framgangsmåten.

Publiseringsdato: 15. okt. 2019
Nyttig?