iMovie för Mac: uppspelningshuvud

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
uppspelningshuvud

uppspelningshuvud

Den vita lodräta linjen som markerar den aktuella positionen i bläddraren eller tidslinjen. Du flyttar uppspelningshuvudet genom att dra det eller genom att klicka någon annanstans i bläddraren eller tidslinjen. Du använder uppspelningshuvudet till att skrubba, eller att flytta genom en film eller ett klipp och spela upp det från olika punkter.

Uppspelningshuvudet är inte samma som skimmaren som är den lodräta linje som visas när du flyttar pekaren över klipp i bläddraren eller tidslinjen.

Uppspelningshuvudet och skimmaren i tidslinjen

Uppspelningshuvudet är orörligt så länge du inte flyttar det eller klickar någon annanstans.

Du kan skimma om du vill visa innehållet i andra klipp medan uppspelningshuvudet stannar kvar på samma ställe i bläddraren eller tidslinjen. Uppspelningshuvudet tonas ned medan du skimmar. Om ett klipp har både uppspelningshuvud och skimmare blir skimmaren den förvalda positionen för uppspelning och redigering.

Published Date: 15 okt. 2019
Helpful?