iMovie voor Mac: Media en gebeurtenissen ordenen

Media en gebeurtenissen ordenen

Wanneer u videobeelden importeert in uw bibliotheek, worden de fragmenten automatisch in gebeurtenissen ingedeeld op basis van de datum en tijd waarop de videobeelden zijn opgenomen. U kunt gebeurtenissen zien als mappen die uw fragmenten bevatten. Hoewel gebeurtenissen in eerste instantie op datum zijn gegroepeerd, kunt u ze gebruiken om fragmenten geheel naar eigen inzicht te groeperen.

Als u een gebeurtenis in de bibliotheeklijst selecteert, worden de fragmenten van die gebeurtenis weergegeven in de kiezer.

Als de bibliotheeklijst niet wordt weergegeven, klikt u op de knop 'Bibliotheeklijst' boven in de kiezer.

Geselecteerde gebeurtenis in de bibliotheeklijst

Gebeurtenissen sorteren in de bibliotheeklijst

U kunt de bibliotheeklijst aanpassen om gebeurtenissen in de gewenste volgorde te tonen.

 • Gebeurtenissen op naam sorteren: Kies 'Weergave' > 'Sorteer gebeurtenissen op' > 'Naam'.

 • Gebeurtenissen van nieuw naar oud sorteren: Kies 'Weergave' > 'Sorteer gebeurtenissen op' > 'Van nieuw naar oud'.

  Wanneer u gebeurtenissen op datum sorteert, worden de gebeurtenissen binnen elke bibliotheek op jaar gegroepeerd.

  Bibliotheeklijst met gesorteerde en op jaar gegroepeerde gebeurtenissen
 • Gebeurtenissen van oud naar nieuw sorteren: Kies 'Weergave' > 'Sorteer gebeurtenissen op' > 'Van oud naar nieuw'.

Gebeurtenissen aanmaken en gebeurtenisnamen wijzigen

 1. Selecteer in de bibliotheeklijst de bibliotheek waarin u een gebeurtenis wilt aanmaken.

 2. Kies 'Archief' > 'Nieuwe gebeurtenis'.

  De nieuwe gebeurtenis verschijnt in de bibliotheeklijst en de naam van de gebeurtenis wordt gemarkeerd.

 3. Om de naam van de gebeurtenis te wijzigen, typt u een nieuwe naam.

  Gebeurtenis waarvan de naam wordt gewijzigd in de bibliotheeklijst

Opmerking: Om de naam van een bestaande gebeurtenis te wijzigen, selecteert u de gebeurtenis in de bibliotheeklijst, drukt u op de Return-toets en typt u de nieuwe naam.

Fragmenten naar een andere gebeurtenis kopiëren of verplaatsen

 1. Selecteer in de bibliotheeklijst de gebeurtenis die de fragmenten bevat die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Selecteer in de kiezer de fragmenten die u wilt verplaatsen of kopiëren.

  Tip: Om meerdere fragmenten te selecteren, houdt u de Command-toets ingedrukt terwijl u op de gewenste fragmenten klikt, of sleept u een selectierechthoek om de fragmenten heen.

 3. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Fragmenten naar een andere gebeurtenis verplaatsen: Sleep de geselecteerde fragmenten van de ene gebeurtenis naar de andere.

  • Fragmenten naar een andere gebeurtenis kopiëren: Sleep de geselecteerde fragmenten en houd vervolgens de Option-toets ingedrukt terwijl u de fragmenten naar een andere gebeurtenis sleept.

  Opmerking: Als u fragmenten uit de kiezer sleept terwijl uw project is geselecteerd onder 'Projectmedia' in de navigatiekolom, worden de fragmenten gekopieerd naar de doelgebeurtenis.

  Project geselecteerd onder 'Projectmedia' in de navigatiekolom.

Zie Werken met meerdere bibliotheken als u fragmenten van het ene opslagapparaat naar het andere wilt verplaatsen of kopiëren.

Fragmenten dupliceren

U kunt een fragment dupliceren om effecten of andere aanpassingen uit te proberen zonder de oorspronkelijke versie te wijzigen.

 1. Selecteer in de bibliotheeklijst de gebeurtenis die het fragment bevat dat u wilt dupliceren.

 2. Klik dubbel op het fragment dat u wilt dupliceren.

  Als u een gedeelte van een fragment selecteert, wordt het hele fragment gedupliceerd.

  Tip: Om meerdere fragmenten te selecteren, houdt u de Command-toets ingedrukt terwijl u op de gewenste fragmenten klikt, of sleept u een selectierechthoek om de fragmenten heen.

 3. Kies 'Wijzig' > 'Dupliceer film'.

Gebeurtenissen samenvoegen of splitsen

U kunt twee of meer gebeurtenissen in de bibliotheeklijst samenvoegen (combineren), bijvoorbeeld wanneer de gebeurtenissen aan elkaar gerelateerde videobeelden bevatten. U kunt ook één gebeurtenis opsplitsen in meerdere gebeurtenissen.

Voer in de bibliotheeklijst een van de volgende stappen uit:

 • Gebeurtenissen samenvoegen: Selecteer een gebeurtenis en sleep deze naar de gebeurtenis waarmee u deze wilt samenvoegen, of selecteer de gebeurtenissen die u wilt samenvoegen en kies 'Archief' > 'Voeg gebeurtenissen samen'.

  Twee gebeurtenissen die worden samengevoegd met een derde gebeurtenis in de bibliotheeklijst
 • Eén gebeurtenis splitsen: Maak de gewenste nieuwe gebeurtenissen aan en verplaats fragmenten van de oorspronkelijke gebeurtenis naar de nieuwe gebeurtenissen.

Fragmenten en gebeurtenissen verwijderen

U kunt ongewenste fragmenten uit een gebeurtenis verwijderen. U kunt ook een hele gebeurtenis verwijderen om opslagruimte vrij te maken.

Opmerking: Om opslagruimte vrij te maken, moet de volledige gebeurtenis worden verwijderd. Wanneer u alleen fragmenten uit een gebeurtenis verwijdert, wordt geen opslagruimte vrijgemaakt.

 1. Voer in de bibliotheeklijst een van de volgende stappen uit:

  • Een gebeurtenis verwijderen: Selecteer de gebeurtenis die u wilt verwijderen.

  • Fragmenten uit een gebeurtenis verwijderen: Selecteer de gebeurtenis die de fragmenten bevat die u wilt verwijderen. Selecteer vervolgens in de kiezer de fragmenten die u wilt verwijderen.

  Tip: Om meerdere fragmenten in dezelfde bibliotheek te selecteren, houdt u de Command-toets ingedrukt terwijl u op de gewenste fragmenten klikt, of sleept u een selectierechthoek om de fragmenten heen.

 2. Kies 'Archief' > 'Verplaats naar prullenmand'.

  Als u een fragment wilt verwijderen dat in een project wordt gebruikt, verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd om het fragment uit het project te verwijderen voordat u het fragment verwijdert.

  Opmerking: Wanneer u een fragment selecteert en vervolgens op de Delete-toets drukt, wordt het fragment als afgekeurd gemarkeerd. Zie Fragmenten als favoriet of afgekeurd markeren voor meer informatie.

Publicatiedatum: 7-nov-2017
Nuttig?