Mail för Mac: Om Mail inte kan verifiera en servers certifikat

Om Mail inte kan verifiera en servers certifikat

Om e-postservern använder ett SSL-certifikat som är signerat av en okänd utfärdare (t.ex. ett självsignerat certifikat) visar Mail ett meddelande som anger att programmet inte kan verifiera identiteten för e-postservern. Även om du kan ansluta till e-postservern fortsätter Mail att varna dig för den varje gång du öppnar Mail. Vill du att meddelandet ska sluta att visas anger du att du litar på e-postserverns certifikat.

Published Date: 2017-maj-09
Helpful?