Mail för Mac: Lita på ett certifikat

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.
Lita på ett certifikat

Om Mail inte kan bekräfta en server eller en signatur kan du granska dess certifikat.

  1. Klicka på Visa certifikat i dialogrutan Kontrollera certifikat.

  2. Granska certifikatet och, om servern eller signaturen är betrodd, markera kryssrutan för att alltid lita på certifikatet eller godkänna signaturen som giltig.

    Om du vill visa mer information om aktuella pålitlighetspolicyer klickar du på visningstriangeln Detaljer. Läs mer om pålitlighetspolicyer i Pålitlighetspolicyer för certifikat.

  3. Klicka på Anslut eller på OK. Ange ditt kontolösenord om du blir tillfrågad.

    Om certifikatet är ett rotcertifikat anger du namn och lösenord för en administratör på datorn.

Om du vill ändra ett certifikats pålitlighetspolicy senare använder du Nyckelhanterare.

Publiceringsdatum: 2017-maj-09
Var detta till hjälp?
4% av användarna tyckte att detta var till hjälp.