Disk Utility pro macOS Sierra: Vymazání svazku pomocí Diskové utility

V případě potřeby můžete vymazat a přeformátovat celý svazek. Pokud svazek obsahuje data, budou při vymazání a přeformátování svazku smazána. Nezapomeňte si proto v případě potřeby vytvořit jejich zálohu.

VAROVÁNÍ: Chcete-li smazat spouštěcí disk, musíte počítač spustit z jiného disku. Před smazáním spouštěcího disku nezapomeňte vytvořit jeho zálohu.

Můžete vymazat celý disk nebo jednotlivé svazky. Při vymazání disku dojde k odstranění všech svazků a souborů. Při smazání svazku jsou odstraněny všechny soubory na tomto svazku, ale ostatní svazky zůstanou beze změn.

Důležité: Chcete-li některé soubory z disku uchovat, zkopírujte je před smazáním disku na jiný disk.

 1. Na bočním panelu vyberte disk nebo svazek a klikněte na tlačítko Smazat .

 2. Klikněte na místní nabídku Formát a vyberte formát svazku.

  • Mac OS rozšířený (žurnálovaný): Využívá formát Mac (žurnálovaný HFS plus) k zajištění integrity hierarchického souborového systému.

  • Mac OS rozšířený (žurnálovaný, šifrovaný): Používá formát Mac, vyžaduje heslo a šifruje data v oddílu.

  • Mac OS rozšířený (velikost písmen, žurnálovaný): Používá formát Mac a rozlišuje velká a malá písmena v názvech složek. Složky s názvy „Domácí úkoly“ a „DOMÁCÍ ÚKOLY“ jsou například považovány za dvě různé složky.

  • Mac OS rozšířený (velikost písmen, žurnálovaný, šifrovaný): Používá formát Mac, rozlišuje velká a malá písmena v názvech složek, vyžaduje heslo a šifruje data v oddílu.

  • MS-DOS (FAT): Používejte u svazků pro Windows o velikosti nejvýše 32 GB.

  • ExFAT: Používejte u svazků pro Windows, které jsou větší než 32 GB.

 3. Zadejte název disku nebo svazku.

 4. Chcete-li znemožnit obnovení smazaných souborů, klikněte na Volby zabezpečení, jezdcem nastavte, kolikrát mají být smazaná data přepsána, a poté klikněte na OK.

  Trojnásobné přepsání dat odpovídá normě amerického Ministerstva energetiky pro bezpečné mazání magnetických médií. Sedminásobné přepsání dat odpovídá normě amerického Ministerstva obrany 5220-22-M.

 5. Klikněte na Vymazat a poté na Hotovo.

Poznámka: V případě disku SSD nejsou v Diskové utilitě dostupné možnosti zabezpečeného smazání. Kvůli vyššímu zabezpečení je vhodné před zahájením používání disku SSD povolit šifrování FileVault.

Datum zveřejnění: 7.9.2017
Užitečné?