Safari dla systemu macOS Sierra: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryn w Safari

Witryny internetowe często przechowują na Twoim Macu pliki cookie oraz inne dane. Dane te mogą zawierać wprowadzone przez Ciebie informacje, takie jak imię, nazwisko, adres email i wybrane preferencje. Te dane pomagają poszczególnym witrynom identyfikować Cię podczas ponownych odwiedzin, dzięki czemu witryny te mogą udostępniać Ci wybrane usługi oraz wyświetlać informacje, które mogą Cię zainteresować.

Domyślnie Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Pomaga to chronić się przed przechowywaniem na Twoim Macu danych przez niektórych reklamodawców. Możesz zmienić opcje w preferencjach Safari, aby pliki cookie i inne dane witryn były zawsze w Safari przyjmowane lub zawsze blokowane.

Ważne: Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.

Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

 • Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:

  • Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.

  • Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.

  • Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.

  • Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu.

 • Usuwanie przechowywanych plików cookie i danych: Kliknij w Zarządzaj danymi witryn, zaznacz jedną lub więcej witryn, a następnie kliknij w Usuń lub Usuń wszystko.

  Usunięcie tych danych może zredukować śledzenie, ale może również spowodować wylogowanie Ciebie z witryn internetowych lub zmienić ich zachowanie.

 • Sprawdzanie, które witryny przechowują pliki cookie lub inne dane: Kliknij w Zarządzaj danymi witryn.

 • Zmiana częstotliwości pytania użytkownika o dane lokalizacji: Zaznacz opcję Użycie usług lokalizacji przez witryny:

  • Pytaj dla każdej witryny tylko raz dziennie: Safari pyta raz codziennie dla każdej odwiedzanej witryny, żądającej dostępu do usług lokalizacji.

  • Pytaj dla każdej witryny tylko raz: Safari pyta tylko raz dla każdej odwiedzanej witryny, żądającej dostępu do usług lokalizacji.

  • Zabroń bez potwierdzania: Wszystkie witryny mają zabroniony dostęp do usług lokalizacji i Safari nie pyta o to.

 • Proszenie witryn o nieśledzenie: Niektóre witryny internetowe śledzą Twoją aktywność podczas przeglądania prezentowanych przez nie treści, dzięki czemu mogą lepiej dostosować oferowane Ci materiały. Możesz włączyć w Safari proszenie witryn oraz innych dostawców ich zawartości (w tym reklamodawców) o nieśledzenie.

  Gdy funkcja ta jest włączona, przy każdym pobieraniu zawartości dowolnej witryny Safari dodaje żądanie nieśledzenia, ale honorowanie tego żądania zależy od danej witryny.

Data publikacji: 2017-09-07
Był pomocny?
46% osób określiło go jako pomocny.