Safari pre macOS Sierra: Spravovanie cookies a dát webových stránok pomocou Safari

Webové stránky často uchovávajú vo vašom Macu cookies a ďalšie dáta. Tieto dáta môžu zahŕňať vami zadané informácie, ako napríklad vaše meno, emailovú adresu a nastavenia. Tieto dáta pomáhajú webovým stránkam identifikovať vás pri opätovnom otvorení stránky na účely poskytovania služieb a zobrazenia informácií, ktoré by vás mohli zaujímať.

Na základe predvolených nastavení prijíma Safari cookies a ďalšie dáta len z webových stránok, ktoré ste navštívili. To bráni určitým inzerentom uchovávať dáta vo vašom Macu. Tieto možnosti môžete zmeniť v nastaveniach Safari tak, aby Safari vždy prijímalo alebo vždy blokovalo cookies a ďalšie dáta z webových stránok.

Dôležité: Zmena nastavení alebo odstránenie cookies a dát webových stránok v Safari môže viesť k zmenám alebo odstráneniu cookies v iných aplikáciách, napríklad Dashboarde.

Vyberte Safari > Nastavenia, kliknite na Súkromie a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Zmeňte spôsob akceptovania cookies a dát webových stránok: Zaškrtnite „Cookies a dáta webových stránok“:

  • Vždy blokovať: Safari neumožní žiadnym webovým stránkam, tretím stranám ani inzerentom ukladať cookies a ďalšie dáta vo vašom Macu. Táto možnosť môže zapríčiniť nesprávne fungovanie niektorých webových stránok.

  • Povoliť iba z aktuálnej webovej stránky: Safari prijíma cookies a dáta len z webovej stránky, ktoré je práve otvorená. Na stránkach je často vložený obsah z iných zdrojov. Safari neumožňuje týmto tretím stranám ukladať ani pristupovať ku cookies ani iným údajom.

  • Povoliť z navštevovaných webových stránok: Safari prijíma cookies a ďalšie dáta len z webových stránok, ktoré ste navštívili. Safari využíva existujúce cookies na určenie, či ste webovú stránku v minulosti navštívili. Výber tejto možnosti zabráni webovým stránkam, ktoré majú vložený obsah v iných stránkach, ktoré prechádzate, ukladať cookies a údaje vo vašom Macu.

  • Vždy povoliť: Safari umožní všetkým webovým stránkam, tretím stranám a inzerentom ukladať cookies a ďalšie dáta vo vašom Macu.

 • Odstráňte uložené cookies a dáta: Kliknite na Spravovať dáta webových stránok, vyberte jednu zo stránok a kliknite na Odstrániť alebo Odstrániť všetky.

  Odstránením dát môže dôjsť k obmedzeniu sledovania, ale aj k odhláseniu z webových stránok alebo zmene fungovania webovej stránky.

 • Zistite, ktoré webové stránky ukladajú cookies alebo dáta: Kliknite na Spravovať dáta webových stránok.

 • Zmena frekvencie opýtania sa webovej stránky, či môže použiť informácie o vašej polohe: Vyberte možnosť Používanie lokalizačných služieb webovou stránkou:

  • Vyzvať každý deň pre každú stránku: Safari raz denne zobrazí výzvu pri návšteve každej webovej stránky, ktorá vyžaduje používanie lokalizačných služieb.

  • Vyzvať raz pre každú stránku: Safari zobrazí výzvu pri návšteve každej webovej stránky, ktorá vyžaduje používanie lokalizačných služieb, iba raz.

  • Zamietnuť bez zobrazenia výzvy: Všetky webové stránky majú zamietnutý prístup k lokalizačným službám a Safari nezobrazí výzvu.

 • Zabránenie stránkam v sledovaní vašich aktivít: Niektoré webové stránky sledujú pri poskytovaní obsahu vaše aktivity pri prezeraní čo im umožňuje upraviť obsah. Safari môžete nastaviť tak, aby požiadalo webové stránky a poskytovateľov obsahu tretích strán (vrátane inzerentov) aby vás nesledovali.

  Ak je táto možnosť zapnutá, pri každom načítaní obsahu z webovej stránky Safari požiada stránku, aby vás nesledovala. Vyhovenie tejto žiadosti však závisí na webovej stránke.

Date de publication : 7.9.2017
Avez-vous trouvé cet article utile ?