Safari สำหรับ macOS Sierra: จัดการคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์โดยใช้ Safari

เว็บไซต์มักจะเก็บคุกกี้และข้อมูลอื่น ๆ ไว้บน Mac ของคุณข้อมูลนี้อาจมีข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และการตั้งค่าของคุณข้อมูลนี้ช่วยเว็บไซต์ในการยืนยันตัวคุณเมื่อคุณย้อนกลับไปเพื่อให้เว็บไซต์สามารถให้บริการสำหรับคุณและแสดงข้อมูลที่คุณอาจสนใจ

ตามค่าเริ่มต้น Safari ยอมรับเฉพาะคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์จากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเท่านั้นสิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้โฆษณาบางรายเก็บข้อมูลไว้บน Mac ของคุณคุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกในการตั้งค่า Safari เพื่อให้ Safari ยอมรับหรือปิดกั้นคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นอยู่เสมอ

ข้อสำคัญ: การเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ หรือเอาคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ใน Safari ออก อาจเปลี่ยนหรือเอาคุกกี้ออกจากแอพอื่นซึ่งรวมถึง Dashboard

เลือก Safari > การตั้งค่า คลิก ความเป็นส่วนตัว จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

 • การเปลี่ยนให้คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ใดได้รับการยอมรับ:เลือกตัวเลือก “คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์”:

  • ปิดกั้นเสมอ:Safari จะไม่ยอมให้เว็บไซต์ บุคคลที่สาม หรือผู้โฆษณาเก็บคุกกี้และข้อมูลอื่น ๆ ไว้ใน Mac ของคุณสิ่งนี้อาจทำให้เว็บไซต์บางแห่งทำงานผิดปกติ

  • อนุญาตจากเว็บไซต์ปัจจุบันเท่านั้น:Safari ยอมรับเฉพาะคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์จากเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชมเท่านั้นเว็บไซต์มักจะมีข้อมูลฝังตัวจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆSafari ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นจัดเก็บหรือเข้าถึงคุกกี้หรือข้อมูลอื่น ๆ ได้

  • อนุญาตจากเว็บไซต์ที่ฉันเข้าชม:Safari ยอมรับเฉพาะคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์จากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเท่านั้นSafari ใช้คุกกี้ที่มีอยู่ของคุณเพื่อตัดสินว่าคุณเคยเข้าชมเว็บไซต์ใด ๆ มาก่อนหรือไม่การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ที่มีข้อมูลฝังตัวในเว็บไซต์อื่นที่คุณเลือกดูเก็บคุกกี้และข้อมูลไว้ใน Mac ของคุณ

  • อนุญาตเสมอ:Safari จะยอมให้เว็บไซต์ บุคคลที่สาม และผู้โฆษณาทั้งหมดเก็บคุกกี้และข้อมูลอื่น ๆ ไว้บน Mac ของคุณ

 • การเอาคุกกี้และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ออก:คลิกจัดการข้อมูลเว็บไซต์ เลือกเว็บไซต์หนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น จากนั้นคลิกเอาออกหรือเอาออกทั้งหมด

  การเอาข้อมูลออกอาจลดโอกาสการติดตาม แต่อาจจะลงชื่อคุณออกจากเว็บไซต์หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเว็บไซต์ได้

 • การดูว่าเว็บไซต์ใดจัดเก็บคุกกี้หรือข้อมูล:คลิกจัดการข้อมูลเว็บไซต์

 • การเปลี่ยนความถี่ในการถามของเว็บไซต์เพื่อใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:เลือกตัวเลือก “เว็บไซต์ใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง”:

  • เตือนทุกครั้งสำหรับทุกเว็บไซต์วันละหนึ่งครั้ง:Safari จะแจ้งคุณวันละครั้งเกี่ยวกับเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมที่ขอใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

  • เตือนสำหรับทุกเว็บไซต์ครั้งเดียวเท่านั้น:Safari จะแจ้งคุณวันละครั้งเท่านั้นเกี่ยวกับเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมที่ขอใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

  • ปฏิเสธโดยไม่ต้องแสดงคำเตือน:เว็บไซต์ทั้งหมดจะได้รับการปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงบริการหาตำแหน่งที่ตั้งและ Safari จะไม่แจ้งคุณ

 • การขอไม่ให้เว็บไซต์ติดตามคุณ:เว็บไซต์บางเว็บไซต์จะติดตามกิจกรรมการเลือกดูของคุณเมื่อบุคคลนั้นให้บริการเนื้อหาแก่คุณ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถปรับปรุงสิ่งที่เสนอให้กับคุณได้คุณสามารถให้ Safari ขอให้เว็บไซต์และผู้ให้บริการเนื้อหารายอื่นของเว็บไซต์เหล่านั้น (รวมทั้งผู้โฆษณา) ไม่ติดตามคุณได้

  เมื่อเปิดตัวเลือกไว้ แต่ละครั้งที่ Safari เรียกข้อมูลจากเว็บไซต์ Safari จะเพิ่มคำขอไม่ให้ติดตามคุณ แต่ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ว่าจะให้เกียรติคำขอนี้หรือไม่

Published Date: 7 ก.ย. 2560
Helpful?
94% of people found this helpful.