Font Book för Mac: Kontrollera typsnitt i Typsnittsbok

Kontrollera typsnitt i Typsnittsbok

När du installerar typsnitt visar Typsnittsbok alla problem den hittar som du behöver granska.

Kontrollera typsnitt

 1. Markera ett typsnitt och välj Arkiv > Kontrollera typsnitt.

 2. Granska ett typsnitt i fönstret Typsnittskontroll genom att klicka på visningstriangeln bredvid typsnittet.

  En grön symbol visar att typsnittet godkändes, en gul visar en varning och en röd symbol att det misslyckades.

 3. Lös typsnittsvarningar och -fel genom att markera kryssrutan bredvid typsnittet och sedan klicka på Installera markerade eller Ta bort markerade.

Tips: Hitta varningar och fel i en lång lista med typsnitt genom att klicka på popupmenyn uppe till vänster i fönstret Typsnittskontroll och sedan välja Varningar och fel.

Lösa problem med dubbletter av typsnitt

Typsnittsbok identifierar dubbletter av typsnitt med en gul varningssymbol i typsnittslistan.

 1. Välj Redigera > Leta efter aktiverade dubbletter.

 2. Klicka på ett alternativ:

  • Lös automatiskt: Typsnittsbok avaktiverar eller flyttar dubbletter till papperskorgen, beroende på vad du valt i inställningarna för Typsnittsbok.

  • Lös manuellt: Fortsätt till nästa steg för att själv granska och hantera dubbletter.

 3. Undersök dubbletterna och deras kopior och välj sedan vilken kopia du vill behålla.

  Den kopia som Typsnittsbok rekommenderar att du behåller är märkt med Aktiv kopia och är markerad. Markera någon annan kopia om du vill granska den.

 4. Lös den aktuella dubbletten eller (om det finns fler) alla dubbletter.

  Markera ”Flytta dubblettypsnittsfiler till papperskorgen” om du vill flytta inaktiva kopior till papperskorgen.

Gå till Apples supportwebbplats om du inte kan lösa ett typsnittsproblem: Apples supportwebbplats.

Publiceringsdatum: 2016-sep-22
Var detta till hjälp?