Font Book dla systemu Mac: Sprawdzanie poprawności czcionek w Albumie z czcionkami

Gdy instalujesz czcionki, Album z czcionkami wyświetla listę wszelkich znalezionych problemów w celu weryfikacji przez użytkownika.

Sprawdzanie poprawności czcionek

 1. Zaznacz czcionkę, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Sprawdź poprawność czcionki.

 2. W oknie Sprawdzanie poprawności czcionki kliknij w trójkąt rozwijania obok czcionki.

  Ikona zielona wskazuje, że czcionka została pomyślnie zweryfikowana; ikona żółta oznacza ostrzeżenie, a czerwona oznacza błąd.

 3. Aby usunąć ostrzeżenia lub błędy dotyczące czcionek, zaznacz pole wyboru obok czcionki, a następnie kliknij w Instaluj zaznaczone lub Usuń zaznaczone.

Wskazówka: Aby znaleźć ostrzeżenia lub błędy na długiej liście czcionek, kliknij w menu podręczne w lewym górnym rogu okna Sprawdzanie poprawności czcionki, a następnie wybierz Ostrzeżenia lub błędy.

Likwidowanie powielonych czcionek

Powielone czcionki są na liście Albumu z czcionkami oznaczane żółtym symbolem ostrzeżenia.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Szukaj włączonych powielonych.

 2. Kliknij w opcję:

  • Zlikwiduj automatycznie: Album z czcionkami wyłącza lub przenosi powielone czcionki do Kosza, zgodnie z ustawieniami określonymi w preferencjach tego programu.

  • Zlikwiduj ręcznie: Przejdź do następnego kroku, aby ręcznie zarządzać powielonymi czcionkami.

 3. Zweryfikuj powielone czcionki i ich kopie, a następnie zaznacz kopię do zachowania.

  Kopia, której zachowanie sugeruje Album z czcionkami, jest oznaczona jako „Aktywna kopia”. Aby zweryfikować inną kopię, wybierz jedną z nich.

 4. Zlikwiduj kopię powielonej czcionki (lub wiele kopii, jeśli jest ich więcej).

  Jeśli chcesz przenieść nieaktywne kopie do Kosza, zaznacz pole wyboru Zlikwiduj powielone czcionki, przenosząc ich pliki do Kosza.

Jeśli nie możesz rozwiązać problemów z czcionkami, przejdź do witryny wsparcia Apple: Witryna działu wsparcia technicznego Apple.

Data publikacji: 2018-08-16
Był pomocny?