Font Book for Mac: Installer og vis fonter

Installer og vis fonter

For å bruke fonter i programmene dine må du installere fonter ved hjelp av Fontbok. Du kan også bruke Fontbok til å se hvordan fonter ser ut.

Fontbok-vinduet med knapper oppe til venstre for valg av type fontforhåndsvisning, Legg til-knappen i verktøylinjen for å legge til en font og en vertikal skyveknapp helt til høyre for endring av størrelsen på forhåndsvisningen

Installer fonter

Du kan installere fonter du har liggende på Macen (eller et nettverk maskinen er koblet til), eller du kan laste ned fonter direkte i Fontbok-vinduet. Fonter som kan lastes ned, vises nedtonet i fontlisten.

 • Installer fonter fra Macen eller nettverket: Klikk på Legg til-knappen i Fontbok-verktøylinjen, finn fram til og marker fonten, og klikk deretter på Åpne.

 • Last ned fonter: Klikk på Alle fonter i sidepanelet til venstre, og marker en nedtonet fontfamilie eller én eller flere stiler. Klikk på Last ned i forhåndsvisningspanelet, og klikk deretter på Last ned i dialogruten som vises.

  Hvis forhåndsvisningspanelet ikke vises, velger du Vis > Vis forhåndsvisning. Hvis du ikke ser Last ned-knappen, bytter du til en annen forhåndsvisningstype (Last ned-knappen er ikke tilgjengelig i Informasjon-forhåndsvisningen). Du finner mer informasjon om forhåndsvisningspanelet i neste del.

Du kan også dobbeltklikke på en fontfil i Finder og deretter klikke på Installer font i dialogruten som vises.

Alle fonter du installerer eller laster ned, vises i Fontbok og er tilgjengelig for bruk i programmer.

Forhåndsvis fonter

Du kan installere fonter du har liggende på Macen (eller et nettverk maskinen er koblet til), eller du kan laste ned fonter direkte i Fontbok-vinduet. Fonter som kan lastes ned, vises nedtonet i fontlisten.

 1. Marker en fontfamilie eller én eller flere stiler.

 2. Endre forhåndsvisningen etter behov ved å klikke på en av disse knappene (fra venstre til høyre) i verktøylinjen.

  • Eksempel Eksempel-knappen: Viser et eksempel på tegnene, med alfabetet eller skriftsystemet for primærspråket som er valgt i Språk og region-valgene. Hvis en font har støtte for flere språk, kan du endre språket som brukes til å vise eksempelet, ved å velge Vis > Språk.

  • Repertoar Repertoar-knapp: Viser en oversikt over tilgjengelige tegn og symboler eller glyffer. Flytt skyveknappen til høyre for forhåndsvisningen for å justere størrelsen.

   Plasser markøren over et tegn eller et symbol hvis du vil se Unicode-navnet og koden til det.

  • Tilpasset Tilpasset-knapp: Viser tekstblokker som viser hver stil. Klikk på en tekstblokk, og skriv inn teksten din for å se teksten i den stilen.

  • Informasjon Informasjon-knappen: Viser informasjon om fonten, for eksempel produsent og plassering på maskinen.

Fonter du har installert ved å klikke på Legg til-knappen i verktøylinjen eller ved å dobbeltklikke på en fontfil i Finder, er plassert i Bibliotek-mappen i Hjem-mappen din (~/Library/Fonts/) eller i systembiblioteket (/Library/Fonts), avhengig av standard installeringssted. Hvis du vil vite mer om hvordan du angir standardplassering, leser du Fontbok-valg.

Published Date: 22.sep.2016
Helpful?