iTunes pre Windows: Sťahovanie podcastov

Sťahovanie podcastov

Podcasty sú bezplatné seriály, ktoré si môžete sťahovať a prehrávať podobne ako seriály z rádia alebo TV. Môžete si sťahovať jednotlivé epizódy podcastov alebo môžete odoberať podcast, takže nové epizódy budú po zverejnení automaticky stiahnuté.

Zároveň si môžete vytvárať stanice z odoberaných podcastov. Môžete si napríklad zoskupiť do stanice všetky podcasty týkajúce sa osobných financií. Podcasty v staniciach môžete prehrávať v ľubovoľnom poradí a nové epizódy budú do staníc pridávané automaticky.

Ak máte bezplatný iCloud účet, sú vaše odoberania podcastov, stanice a aktuálna poloha prehrávania synchronizované s aplikáciou Podcasty vo vašich iOS zariadeniach.

Sťahovanie alebo odoberanie podcastu

 • Stiahnutie podcastu z iTunes Store: Vyberte možnosť Podcasty z vyskakovacieho menu v ľavej hornej časti a potom kliknite na Obchod.

  Tlačidlo Obchod na navigačnom paneli.

  Keď nájdete podcast, ktorý si chcete stiahnuť, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Stiahnite si jedinú epizódu: Kliknite na tlačidlo Získať vedľa epizódy.

  • Odoberanie podcastu: Kliknite na Odoberať.

   iTunes stiahne najnovšiu epizódu.

 • Odoberanie podcastu bez použitia iTunes Store: Vyberte Súbor > Odoberať podcast a potom zadajte internetovú adresu podcastu. Adresu spravidla nájdete na webovej stránke daného podcastu.

Aktualizácia alebo zrušenie odoberania podcastu

 1. Vyberte možnosť Podcasty z vyskakovacieho menu v ľavej hornej časti.

 2. Kliknite na Knižnica a potom vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Aktualizácia odoberaných podcastov: Vyberte podcast a potom v ľavej dolnej časti okna iTunes kliknite na Obnoviť. Zobrazia sa všetky momentálne dostupné epizódy odoberaných podcastov.

  • Zastavenie odoberania podcastu alebo pokračovanie v odoberaní: Vyberte podcast, kliknite na tlačidlo Nastavenia v pravej hornej časti zoznamu epizód a vedľa možnosti Odoberané kliknite na možnosť Vyp. alebo Zap.

Ak sa vyskytli problémy s odoberaním podcastu

 • Ak epizóda podcastu nebola stiahnutá do iTunes, stránka, ktorá poskytuje daný podcast, môže byť offline alebo zaneprázdnená.

  Ak chcete skúsiť znova stiahnuť podcast, kliknite pravým tlačidlom na podcast alebo epizódu a potom kliknite na Obnoviť podcast.

 • Ak odoberáte podcast pomocou zadania URL podcastu a podcast sa nestiahne, je možné, že ste zadali nesprávnu adresu URL. Overte správnosť URL na webovej stránke podcastu.

 • Niektoré podcasty na internete môžu používať súbory, ktoré nie sú kompatibilné s aplikáciou iTunes. Viac informácií získate od tvorcu podcastu.

Výber predvolených nastavení podcastov

Môžete si nastaviť predvolené nastavenia, ktoré sa budú vzťahovať na všetky podcasty, napríklad počet uložených epizód podcastov a časový interval, po ktorom budú vymazávané.

 1. Vyberte možnosť Podcasty z vyskakovacieho menu v ľavej hornej časti a potom kliknite na Podcasty na ľavom bočnom paneli.

 2. Kliknite na Knižnica a potom kliknite na Predvolené v ľavej spodnej časti okna.

 3. Vyberte požadované nastavenia:

  • Obnoviť: Vyberte interval vyhľadávania nových epizód.

  • Obmedziť epizódy: Vyberte maximálny počet epizód, ktoré si chcete nechať.

  • Sťahovať epizódy: Vyberte Zap. pre automatické sťahovanie nových epizód podcastov hneď po ich zverejnení.

  • Vymazať prehrané epizódy: Vyberte Zap. pre vymazávanie epizód po ich prehraní.

 4. Kliknutím na Potvrdiť uložte nastavenia.

Ďalšie informácie nájdete v téme Predvolené nastavenia podcastov.

Výber nastavení pre jednotlivé podcasty

Každý odoberaný podcast môže mať svoje vlastné nastavenia. Tieto individuálne nastavenia nahradia predvolené nastavenia pre všetky podcasty.

 1. Vyberte možnosť Podcasty z vyskakovacieho menu v ľavej hornej časti a potom kliknite na Podcasty na ľavom bočnom paneli.

 2. Kliknite na Knižnica.

 3. Vyberte podcast, kliknite na tlačidlo Nastavenia v pravej hornej časti zoznamu epizód.

 4. Vyberte požadované nastavenia:

  • Prehrať: Vyberte poradie, v akom budú epizódy prehrávané.

  • Zoradiť: Vyberte poradie, v akom budú epizódy usporiadané.

  • Odoberanie: Kliknutím na Vyp. pozastavte odoberanie podcastu, kliknutím na Zap. pokračujte v odoberaní.

  • Obmedziť epizódy: Vyberte maximálny počet epizód, ktoré si chcete nechať.

  • Sťahovať epizódy: Vyberte Zap. pre automatické sťahovanie nových epizód podcastov hneď po ich zverejnení.

  • Vymazať prehrané epizódy: Vyberte Zap. pre vymazávanie epizód po ich prehraní.

 5. Kliknutím na Hotovo uložte nastavenia.

Vytvorenie stanice podcastu

 1. Vyberte možnosť Podcasty z vyskakovacieho menu v ľavej hornej časti.

 2. Kliknite na Knižnica.

 3. V bočnom paneli vľavo kliknite na Stanice.

 4. Kliknite na tlačidlo Nové v dolnej časti okna iTunes.

 5. Zadajte názov stanice.

 6. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Pridajte podcast do stanice: Kliknite na tlačidlo Všetky epizódy vedľa podcastov, ktoré chcete zahrnúť, aby sa vedľa nich zobrazil znak zaškrtnutia .

  • Pridajte všetky odoberané podcasty: Kliknite na Zap. vedľa možnosti Zahrnúť všetky podcasty.

 7. Ak chcete upraviť nastavenia stanice, kliknite na tlačidlo Nastavenia .

  • Poradie prehrávania: Vyberte poradie prehrávania epizód v stanici.

  • Zahrnúť: Vyberte počet epizód, ktoré budú zahrnuté do stanice.

  • Typ média: Vyberte, či chcete do stanice zahrnúť audiopodcasty, videopodcasty alebo oba tieto typy podcastov.

  • Len neprehrané: Vyberte, ak chcete do stanice zahrnúť len zatiaľ neprehrané epizódy.

  • Zoskupiť podľa podcastu: Vyberte, ak chcete usporiadať stanicu podľa podcastov.

  Nastavenia sa vzťahujú na všetky podcasty zahrnuté v stanici.

 8. Kliknite na Hotovo.

Ak si chcete prezerať svoju stanicu, kliknite na Knižnica a potom kliknite na stanicu v zozname vľavo. Ak chcete stanicu prehrať, kliknite na tlačidlo Prehrať .

Dátum zverejnenia: 1.2.2018
Boli tieto informácie užitočné?