iTunes för Windows: Importera musik och video som redan finns på datorn

Importera musik och video som redan finns på datorn

Om du har ljud- eller videofiler på datorn kan du importera dem till iTunes så att de visas i ditt iTunes-bibliotek.

Om du vill lägga till medier från Audible Manager i en iPod, iPhone eller iPad måste du först importera dem till iTunes.

Lägga till objekt från datorn i iTunes-biblioteket

Gör något av följande:

  • Dra en fil eller mapp från skrivbordet till iTunes-fönstret.

    Om du lägger till en mapp läggs alla filer i mappen till i ditt bibliotek.

  • Välj Arkiv > Lägg till i bibliotek i iTunes, navigera till filen eller mappen och klicka på Öppna.

Förinställningen är att när du lägger till filer iTunes-biblioteket läggs en referens till varje ljudfil i mappen iTunes.Originalfilerna flyttas inte. Vill du veta mer om att kopiera filer till iTunes-mappen istället för att skapa referenser till dem, se Ändra var iTunes-filer sparas. Om filen är en oskyddad WMA-fil och du har Windows Media Player Series 9 eller senare installerat så gör iTunes en kopia av filen och lägger till den i iTunes-biblioteket. Den ursprungliga WMA-filen påverkas inte. Du kan inte lägga till skyddade WMA- eller WMV-filer till iTunes.

Last Modified: 2016-okt-14
Helpful?

Additional Product Support Information