Pages for iOS (iPhone, iPod touch): Spolupráca s inými užívateľmi na dokumente

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.
Spolupráca s inými užívateľmi na dokumente
Spolupráca s inými užívateľmi na dokumente Pages

Ak máte dokument uložený v iCloud Drive, môžete na ňom spolupracovať s ostatnými. Stačí im odoslať odkaz, pomocou ktorého sa dokument otvorí v podporovanom webovom prehliadači v Macu alebo počítači s Windowsom (v podporovaných mobilných zariadeniach sa dá zobraziť, ale nie upraviť). Všetky úpravy, ktoré na dokumente na webe vykonáte vy alebo vaši spolupracovníci, sa všetkým zobrazia v reálnom čase. Zmeny dokumentu sú uložené v iCloude. Každý, kto má k dokumentu prístup, vidí pri jeho otvorení vždy najnovšiu verziu.

Ako vlastník dokumentu, môžete kedykoľvek zmeniť, kto má povolenie na jeho zobrazovanie a upravovanie, odoslať odkaz na dokument ďalším ľuďom a pridať alebo odstrániť heslo.

Pozvanie iných užívateľov na spoluprácu

Ak chcete zdieľať dokument so spolupracovníkmi, najskôr musíte aktualizovať svoj iCloud účet na používanie so službou iCloud Drive a takisto nastaviť Pages na používanie so službou iCloud Drive.

Important:   Názov dokumentu sa zobrazuje v odkaze na dokument. Ak je názov alebo obsah dokumentu dôverný, požiadajte príjemcov, aby zdieľaný odkaz nikomu nepreposielali. Ak dokument nie je chránený heslom, môže ho otvoriť každý, kto pozná odkaz.
 1. Vykonajte jedno z nasledovných:

  • Ak je dokument otvorený: Klepnite na Tlačidlo menu Zdieľať a potom na Zdieľať odkaz cez iCloud.

  • Ak je dokument zatvorený: Klepnite v správcovi dokumentov na Tlačidlo menu Zdieľať, potom na Zdieľať odkaz cez iCloud a nakoniec na dokument, ktorý chcete zdieľať.

 2. Klepnutím na možnosť Práva nastavte, čo môžu príjemcovia robiť:

  • Povoliť úpravy: Príjemcovia môžu vykonávať zmeny v dokumente na webe, tlačiť ho a sťahovať ho.

  • Len prezeranie: Príjemcovia môžu dokument zobraziť na webe, tlačiť ho a sťahovať ho, ale nemôžu v ňom vykonávať zmeny.

 3. Ak chcete, aby bolo na otvorenie dokumentu potrebné heslo, klepnite na Pridať heslo, zadajte požadované informácie a klepnite na Hotovo.

  Ak je dokument už chránený heslom, nemusíte teraz pridávať nové. Stačí poskytnúť už existujúce heslo príjemcom. Ak chcete zmeniť heslo, klepnite na Zmeniť heslo.

  Pre zvýšenie bezpečnosti neodosielajte heslo so zdieľaným odkazom. Odošlite napríklad samostatný email, ktorý obsahuje iba heslo.

 4. Klepnite na Zdieľať.

  Important:   Dokument sa zdieľa a prístup k nemu získa každý, kto pozná jeho URL (odkaz), bez ohľadu na to, či ste ho odoslali vy. Keď ho otvoria iní užívatelia, v zozname spolupracovníkov sa zobrazí názov účtu iCloudu.
 5. Klepnutím vyberte spôsob odoslania odkazu, zadajte požadované informácie a odkaz odošlite alebo zverejnite.

  Ak chcete odoslať odkaz pomocou služby, ako napríklad Twitter, musíte si daný účet najskôr nastaviť v časti Nastavenia vo svojom zariadení. Ak chcete použiť službu, ktorá nie je uvedená v zozname, môžete odkaz skopírovať a vložiť do danej služby.

  V tele emailu, tweetu alebo príspevku sa zobrazí celý odkaz. Dajte pozor, aby ste ho nevymazali ani neupravili.

 6. Klepnutím na Hotovo sa vráťte do dokumentu.

Keď príjemcovia kliknú na odkaz, dokument sa otvorí v Pages pre iCloud vo webovom prehliadači. Na zobrazovanie alebo úpravu dokumentu nepotrebujú iCloud účet. Ak však príjemca klepne na odkaz v zariadení so systémom iOS alebo Android, môže si dokument prezerať v prehliadači, ale nemôže ho upravovať.

Keď sa dokument zdieľa, tlačidlo Zdieľať na paneli s nástrojmi má zelenú farbu Tlačidlo menu Zdieľať.

V správcovi dokumentov sa v rohu zdieľaného dokumentu zobrazí zelený symbol zdieľania. Klepnutím do rohu môžete zobraziť alebo zmeniť nastavenia zdieľania dokumentu.

Miniatúra dokumentu v správcovi dokumentov s farebnou značkou v pravom hornom rohu, ktorá označuje, že dokument sa zdieľa

Zobrazenie alebo úprava nastavení dokumentu, ktorý ste zdieľali s ostatnými užívateľmi

Pre dokument, ktorý zdieľate vy, môžete kedykoľvek zmeniť práva, znova odoslať odkaz na dokument, skopírovať a vložiť odkaz, pozvať ďalších spolupracovníkov a pridať alebo odstrániť heslo.

 1. V otvorenom dokumente klepnite na Tlačidlo menu Zdieľať a potom na Zobraziť nastavenia zdieľania.

  Ak je dokument zatvorený, v správcovi dokumentov klepnite na zelený symbol zdieľania v rohu miniatúry dokumentu.

  Dva dokumenty v správcovi dokumentov s farebnými značkami v pravom hornom rohu, ktoré znamenajú, že sa zdieľajú
 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Zmena práv: Klepnite na Práva a následne buď na Len prezeranie, alebo Povoliť úpravy. Ak majú iné osoby otvorené dokument v momente, keď meníte toto nastavenie, zobrazí sa im upozornenie. Keď zavrú upozornenie, začne platiť nové nastavenie.

  • Pridanie alebo zmena hesla: Klepnite na Pridať heslo alebo Zmeniť heslo a následne zadajte heslo alebo zmeňte už existujúce. Ak pridáte alebo zmeníte heslo a spolupracovníkom neoznámite nové heslo, nebudú mať prístup k dokumentu.

   Important:   Ak pridáte heslo po začatí zdieľania dokumentu, spolupracovníci môžu zobraziť alebo obnoviť verzie dokumentu, ktoré boli vytvorené pred pridaním hesla. Ak chcete predísť tejto situácii, zastavte zdieľanie dokumentu, nastavte heslo a potom začnite dokument zdieľať znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie, kopírovanie a obnovenie staršej verzie dokumentu.
  • Odstránenie hesla: Klepnite na Zmeniť heslo, do poľa Staré heslo zadajte heslo a potom vypnite Vyžadovať heslo.

  • Opätovné odoslanie odkazu: Klepnite na Zdieľať odkaz a vyberte spôsob, akým ho chcete odoslať. (Ďalšie možnosti zobrazíte klepnutím na Viac a následne zapnutím služby službu pridáte medzi dostupné možnosti.) Zadajte potrebné informácie a klepnite na Odoslať.

  • Kopírovanie a vloženie odkazu na dokument: Klepnite na Odkaz, klepnite na Kopírovať odkaz a potom na Hotovo. Klepnite na miesto, kam chcete vložiť odkaz (napríklad na sociálnu sieť alebo do konverzácie), a potom na Vložiť.

  • Zastavenie zdieľania: Klepnite na Zastaviť zdieľanie. Ak majú iné osoby otvorené dokument v momente, keď vypnete zdieľanie, zobrazí sa im upozornenie. Keď zavrú upozornenie, dokument sa zavrie. Dokument si zachová odkaz, takže ak zdieľanie znova zapnete, odkaz sa znova aktivuje.

   Ak ste vlastníkom zdieľaného dokumentu a dokument presuniete do iného umiestnenia, odkaz sa preruší a spolupracovníci stratia prístup k dokumentu.

Dátum zverejnenia: 1.6.2018
Boli tieto informácie užitočné?