iTunes for Mac: Importer sanger fra CD-er

Importer sanger fra CD-er

Du kan importere sanger fra CD-er til iTunes-biblioteket. Når du har importert sanger, kan du høre på dem uten å ha original-CD-en i den optiske stasjonen.

iTunes kan importere de fleste sanger i løpet av noen minutter, og en hel CD i løpet av omtrent 10 minutter.

Standard kodingsformat er AAC. Hvis du vil endre format, leser du Angi importinnstillinger.

Importer sanger fra CD-er til iTunes-biblioteket

 1. Sett inn en lyd-CD-plate i maskinens CD- eller DVD-spiller eller en ekstern stasjon som er koblet til maskinen.

  Hvis du ikke ser informasjon for CD-en, klikker du på CD-knappen oppe til venstre i iTunes-vinduet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Importer alle sangene på CD-en: Klikk på Ja i vinduet som vises. iTunes starter import av CD-en. Når importen er ferdig, går du til trinn 6.

  • Hindre at bestemte sanger importeres: Klikk på Nei, og gå til trinn 3.

 3. Når sangene vises i iTunes-vinduet, klikker du for å fjerne markeringen ved siden av sangene du ikke vil importere.

  Hvis du ikke ser avkrysningsruter ved siden av sangene, velger du iTunes > Valg, klikker på Generelt, og kontrollerer at «Listevisning for avkrysningsruter» er markert.

  Hvis maskinen ikke er koblet til Internett, eller hvis iTunes ikke kan finne informasjon om CD-en, vises sanger som «Spor 01», «Spor 02» osv. Hvis du vil vite mer, leser du Hvis sanginformasjon ikke vises.

 4. Hvis du vil legge til de importerte sangene i biblioteket, klikker du på Importer CD oppe til høyre i iTunes-vinduet.

 5. Angi importinnstillinger, og klikk på OK.

  Hvis du vil avbryte importeringen, klikker du på Stopp importering.

  Sanger som iTunes importerer før du avbryter importeringen, legges til i iTunes-biblioteket.

 6. Når sangene er ferdig importert, klikker du på Mat ut-knappen oppe til høyre i iTunes-vinduet.

Du kan fortsette å bruke iTunes mens du importerer sanger.

Velg hva som skjer når du setter inn en CD-plate

 1. Velg iTunes > Valg, og klikk på Generelt.

 2. Klikk på «Når en CD settes inn»-lokalmenyen, og velg et alternativ:

  • Vis CD: iTunes åpner CD-en, men begynner ikke å spille eller importere den.

  • Spill av CD: iTunes begynner å spille CD-en uten å importere den.

  • Spør om å importere CD: iTunes åpner CD-en og spør om du vil importere den.

  • Importer CD: iTunes importerer CD-en automatisk.

  • Importer CD, og mat ut: iTunes importerer CD-en og mater den ut. Dette er et godt alternativ hvis du skal importere mange CD-er.

Hvis du ikke kan importere sanger fra en lyd-CD

Hvis iTunes ikke gjenkjenner lyd-CD-er, eller hvis du har problemer med å importere sanger, kan du prøve følgende:

 • Hvis feilkorrigering er slått på, kan det ta lenger tid å importere fra CD. Velg iTunes > Valg, klikk på Generelt og klikk deretter på Importinnstillinger. Hvis avkrysningsruten for «Bruk feilkorrigering ved lesing av lyd-CD-er» ikke er markert, markerer du den. Hvis den allerede er markert, fjerner du avkrysningen.

 • Hvis du har mer enn én CD- eller DVD-stasjon, kan du prøve å bruke iTunes med hver stasjon.

 • Hvis det tar lang tid å importere en sang fra en lyd-CD (mer enn ti minutter), kan det skyldes smuss eller riper på CD-en. Prøv å rengjøre CD-en med en myk klut som ikke loer, og importer sangene på nytt.

Hvis du fortsatt har problemer med å importere sanger, besøker du kundestøttesiden for iTunes.

Hvis de importerte sangene ikke høres bra ut

Hvis du hører spraking, klikking eller små smell når du hører på sanger du har importert fra en CD, er det mulig at stasjonen ikke har lest platen riktig. Slå på feilkorrigering, og prøv å importere sangene på nytt.

Slik slår du på feilkorrigering ved importering av sanger fra CD-er:

 1. Velg iTunes > Valg.

 2. Klikk på Importinnstillinger i Generelt-panelet.

 3. Marker «Bruk feilkorrigering ved lesing fra lyd-CD-er».

 4. Sett inn CD-en, og importer sangene på nytt.

 5. Hvis du vil hindre at dupliserte objekter vises i iTunes-biblioteket, sletter du sanger du har importert på nytt.

Publiseringsdato: 14.des.2017
Nyttig?