Find my iPhone: Ta bort din enhet

Ta bort din enhet

Om du har en iOS-enhet, Apple Watch, AirPods eller Mac som du inte använder, kan du ta bort den från Hitta min iPhone. När du tar bort en enhet tas den bort från enhetslistan och dessutom inaktiveras Aktiveringslås.

Innan du ger bort eller säljer din iOS‑enhet ska du först radera ditt innehåll och dina inställningar (i Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inställningar). När du raderar innehållet avaktiveras också Hitta min iPhone och aktiveringslåset. Mer information finns i Apple-supportartikeln Gör så här innan du säljer, ger bort eller byter in din iPhone, iPad eller iPod touch. Mer information om vad du ska göra innan du säljer eller ger bort en Apple Watch finns i Sälja, ge bort eller skydda en förlorad Apple Watch i användarhandboken till Apple Watch.

Obs! Apple Watch och AirPods finns kvar i Hitta min iPhone tills du tar bort alla enheter som är parkopplade med dem.

Ta bort en iOS‑enhet eller Mac‑dator

 • På en iOS-enhet: Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud (eller Inställningar > iCloud) och stäng sedan av Hitta min [enhet]. Ange lösenordet till ditt Apple-ID och tryck sedan på Stäng av.

 • På en Mac: Välj Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på iCloud och avmarkera Hitta min Mac. Ange lösenordet till ditt Apple-ID och klicka sedan på Fortsätt.

  Obs! Du kan också ta bort din enhet genom att stänga av iCloud på den enheten. Om du stänger av iCloud stängs alla iCloud-funktioner av på enheten.

Ta bort Apple Watch eller AirPods

Ta bort Apple Watch eller AirPods genom att kontrollera att de är offline och ta sedan bort dem från Hitta min iPhone på iCloud.com.

Obs! Du kan även ta bort Apple Watch genom att följa instruktionerna i Ta bort en iOS-enhet, Apple Watch eller Mac som du inte längre använder. Du kan återskapa Apple Watch senare från en iCloud- eller iTunes-säkerhetskopia.

 1. Gör något av följande:

  • Stäng av Apple Watch.

  • Placera AirPods i deras fodral.

 2. Logga in på Hitta min iPhone på den här enheten med ditt Apple-ID (det du använder med iCloud).

 3. Svep åt vänster på enheten när du är i enhetslistan och tryck sedan på Ta bort.

Om din Apple Watch eller dina AirPods kommer online igen visas de i Hitta min iPhone igen. Ta bort parkopplingen i Bluetooth‑inställningarna på alla dina enheter om enheten visas igen.

Ta bort en iOS-enhet, Apple Watch eller Mac som du inte längre använder

Om du inte längre har kvar din iOS‑enhet, Apple Watch eller Mac‑dator eftersom du har gett bort eller sålt den, måste du fjärradera den innan du kan ta bort den. Apple Watch-enheten måste ha watchOS 3 eller senare installerat för att du ska kunna ta bort den.

 1. Logga in på Hitta min iPhone på den här enheten med ditt Apple-ID (det du använder med iCloud).

 2. Gå till listan Enheter och tryck på den enhet du vill radera och ta bort.

 3. Tryck på Åtgärder, tryck på Radera [enhet], ange sedan lösenordet till ditt Apple-ID eller till din familjemedlems Apple-ID. Eftersom enheten inte är förlorad ska du inte ange ett telefonnummer eller meddelande.

  Knappen Radera enhet längst ned till höger på skärmen.

  Om enheten är offline  påbörjas fjärraderingen nästa gång enheten är online . Du får ett e-postmeddelande när enheten har raderats.

  Apple Pay inaktiveras för din enhet. Alla kontokort som konfigurerats för Apple Pay, student-ID-kort och Express Transit-kort tas bort från enheten. Kontokort och student-ID-kort tas bort även om din enhet är offline. Express Transit-kort tas bort nästa gång din enhet är online. Mer information finns i Apple-supportartikeln Hantera korten som du använder med Apple Pay.

 4. När enheten har raderats trycker du på Ta bort från kontot. Om du inte ser Ta bort från konto trycker du på pilen , sveper åt vänster på enheten och trycker på Ta bort.

  Allt ditt innehåll raderas och någon annan kan nu aktivera enheten.

Du kan även använda Hitta min iPhone på iCloud.com för att ta bort en enhet. Om du vill ha anvisningar kan du gå till iCloud.com, klicka på Hjälp-knappen  och gå sedan till Hitta min iPhone > Ta bort.

Obs! Om du inte använder någon av dina betrodda enheter ombeds du att ange lösenkoden för den iOS-enhet du raderar. Om du inte kan ange lösenkoden eller om du raderar en Mac, kan fjärraderingen fördröjas några timmar för att hjälpa till med att säkerställa att begäran inte beror på någon obehörig aktivitet. Mer information om betrodda enheter finns i Apple-supportartikeln Tvåfaktorsautentisering för Apple-ID.

Published Date: 2019-sep-04
Helpful?