Find my iPhone: Készülék zárolása és nyomon követése az Elveszett mód segítségével

Készülék zárolása és nyomon követése az Elveszett mód segítségével

Az Elveszett mód bekapcsolásával zárolhatja iOS-készülékét, Apple Watch óráját, illetve Mac gépét, amivel megakadályozhatja, hogy idegenek hozzáférjenek személyes adataihoz. Az Elveszett mód ezenkívül nyomon követi az iOS-készülék vagy az Apple Watch helyzetében bekövetkezett változásokat. Ha nem találja a készüléket, azonnal aktiválja az Elveszett módot a készülék zárolásához és nyomon követéséhez. Ha beállította a Családi megosztást, bármelyik családtag készülékén is bekapcsolhatja az Elveszett módot. További információkért tekintse meg az Apple Támogatás következő cikkét: Ha elveszítette vagy ellopták iPhone, iPad vagy iPod touch készülékét.

Elveszett mód esetén:

 • Megjeleníthet egy tetszőleges üzenetet a képernyőn. Például jelezheti, hogy elveszett készülékről van szó, vagy hogy milyen módon lehet elérni Önt.

 • A készülék nem jeleníti meg a figyelmeztetéseket, illetve nem ad ki hangot, amikor üzenetet vagy értesítést kap, illetve egyéb riasztás történik. A készülék ettől függetlenül fogadja a telefonhívásokat és a FaceTime-hívásokat.

 • Az Apple Pay szolgáltatás le van tiltva a készülékén. A rendszer felfüggeszti az Apple Pay szolgáltatásban megadott hitel- és bankkártyákat, diákigazolványokat és az Express Transit-kártyákat. Akkor is felfüggesztésre kerülnek az Apple Pay-kártyák és a diákigazolványok, ha a készülék offline üzemmódban van. A rendszer akkor függeszti fel az Express Transit-kártyákat, amikor a készülék legközelebb online üzemmódba kerül. Úgy veheti használatba ismét a felfüggesztett kártyákat a készüléken, hogy feloldja a készülék zárolását, és bejelentkezik az iCloudba. További információkért olvassa el az Apple Támogatás következő cikkét: Az Apple Pay szolgáltatással használt kártyák kezelése.

Az Elveszett mód használatához az iOS-készüléknek meg kell felelnie a minimális rendszerkövetelményeknek (lásd az Apple Támogatás cikkét: Az iCloud rendszerkövetelményei). Apple Watch esetén akkor használható az Elveszett mód, ha a watchOS 3-as vagy újabb verziója van telepítve a készülékre.

Megjegyzés: Zárolhat Macet vagy iOS 5 rendszerű készüléket is, de nem követheti nyomon őket. Ha zárolva van a Mac, nem fogja tudja meghatározni a helyét, ha a gép nincs egy korábban már használt Wi-Fi-hálózat közelében. Ezenkívül nem lesz lehetősége távolról módosítani a jelkódot, feloldani a gép zárolását, illetve törölni a tartalmát.

Az Elveszett mód bekapcsolása vagy a készülék zárolása

 1. Jelentkezzen be a készüléken az iPhone keresése alkalmazásba az (iCloudban használt) Apple ID-ja segítségével.

 2. Az Eszközök listában koppintson arra a készülékre, amelyet Elveszett módba szeretne állítani, illetve amelyet zárolni szeretne.

  Ha be van állítva a Családi megosztás, a családtagok készülékei a neveik alatt jelennek meg.

 3. Koppintson a Műveletek ikonra, majd az Elveszett mód vagy a Zárolás ikonra.

  Az Elveszett mód gomb a képernyő aljának közepén található.
 4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, de tartsa szem előtt a következőket:

  • Jelkód: Ha az iOS-készülék vagy az Apple Watch jelkóddal rendelkezik, a készüléket fel kell oldani. Ellenkező esetben a rendszer megkéri, hogy hozzon létre jelkódot. Mac zárolásakor egy numerikus jelkódot kell létrehozni, akkor is, ha már beállított egy jelszót a Macen. A jelkód nem ugyanaz, mint a jelszó, és csak akkor van rá szükség, ha zárolta a Macet az iPhone keresése szolgáltatás segítségével.

  • Családi megosztás: Ha az egyik családtag iOS-készülékét szeretné helyezni Elveszett módba, és a készüléken nincs beállítva jelkód, akkor az adott családtag Apple ID azonosítójának jelszavát kell megadnia a készüléken. Ha az egyik családtag Mac számítógépét szeretné zárolni, akkor az adott családtag Apple ID azonosítójának jelszavát kell megadnia a készüléken.

  • Kontaktadatok: Ha megjelenik a telefonszám megadását kérő üzenet, adjon meg egy olyan telefonszámot, amelyen elérhető. Ha a rendszer üzenet megadására kéri, abban célszerű jelezni, hogy a készülék elveszett, valamint azt, hogy hogyan lehet kapcsolatba lépni Önnel. A szám és az üzenet a készülék zárolt képernyőjén jelenik meg.

  Megjegyzés: Ha elfelejtette a jelkódját, vagy a Mac számítógépen annak elvesztése előtt EFI firmware jelszót állított be, s ezután zárolta, majd később megtalálta készülékét, előfordulhat, hogy a feloldáshoz el kell vinnie az eszközt egy hivatalos szervizközpontba, mielőtt használni tudná azt.

 5. Ha egy barátja készülékét használja, befejezésül jelentkezzen ki az iPhone keresése alkalmazásból.

Ha olyan készüléke van, amely támogatja a 3D Touch használatát, a listában nyomja le a keresett készülék ikonját a helyzetének megtekintéséhez, majd húzza az ujját felfelé, és koppintson az Elveszett mód vagy a Zárolás elemre. A képernyőre kicsit erősebben rányomva további lehetőségeket jeleníthet meg.

A készülék helyzetének meghatározása Elveszett módban

Ha az Elveszett módot használja, látni fogja a készülék aktuális helyzetét és az esetleges helyváltoztatását a térképen, amikor elkezdődik a keresés.

Megjegyzés: Mac és iOS 5 rendszerű készülék nem követhető nyomon az Elveszett mód segítségével.

 • Ha a készülék online  állapotban van, amikor Elveszett módba helyezi vagy zárolja, a rendszer zárolja a készüléket, és megkezdődik a nyomon követése (ha lehetséges). Ha a Helymeghatározás szolgáltatás ki van kapcsolva a készüléken, a rendszer átmenetileg bekapcsolja azt a készülék helyzetének meghatározásához. A rendszer egy megerősítő e-mailt küld az Apple ID azonosítójához tartozó e-mail-címére.

 • Ha a készülék offline  üzemmódban van, a jelkódos zárolásra és a nyomon követésre (ha van lehetőség erre) akkor kerül sor, amikor legközelebb online állapotba kerül.

Az Elveszett mód kikapcsolása vagy az elérhetőségek módosítása

Az Elveszett mód kikapcsolásához, illetve a készülék zárolásának feloldásához adja meg a jelkódot a készüléken. Mac esetén azt a numerikus jelkódot használja, amelyet a Mac zárolásakor állított be.

Apple Watch, illetve iOS-készülék esetén az alábbi lépések követésével is módosíthatja az elveszett készüléken megjelenített elérhetőségeket, illetve kikapcsolhatja az Elveszett módot.

 1. Jelentkezzen be a készüléken az iPhone keresése alkalmazásba az (iCloudban használt) Apple ID-ja segítségével.

 2. Az eszközök listájában koppintson az Elveszett módban lévő készülékre.

 3. Koppintson a Műveletek elemre, majd az Elveszett mód gombra .

 4. Módosítsa az elérhetőségeket, vagy koppintson Az Elveszett mód kikapcsolása elemre.

Megjegyzés: Ha a rendszer felfüggesztette bármelyik kártyáját az Elveszett mód bekapcsolásakor (hitel- vagy bankkártyát az Apple Pay szolgáltatásban, diákigazolványt vagy Express Transit-kártyát), az Elveszett mód kikapcsolása és az iCloudba való bejelentkezés után ismét használatba veheti őket.

Az iCloud.com webhelyen található iPhone keresése szolgáltatás segítségével is bekapcsolhatja az Elveszett módot a készülékén. További információkért lépjen az iCloud.com webhelyre, kattintson a Súgó gombra , majd menjen az iPhone keresése > „Az Elveszett mód használata” című fejezethez.

發佈日期: 2019.09.04.
有幫助?