Safari 8 (Yosemite): Skróty klawiszowe i inne w Safari

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.
Skróty klawiszowe i inne w Safari

Poniżej znajduje się opis przydatnych w użyciu skrótów, uzupełniających skróty widoczne w menu Safari.

Strony internetowe

Przewijanie do góry, w dół, lewo lub w prawo

Naciskaj klawisze strzałki.

Szybsze przewijanie

Klawisz Option + klawisze ze strzałkami

Przewijanie w dół o cały ekran

Page Down

Spacja

Przewijanie w górę o cały ekran

Page Up

Shift + Spacja

Przewijanie do górnego lewego lub dolnego lewego rogu okna

Command (⌘)–strzałka w górę lub Home

Command (⌘)–strzałka w dół lub End

Uaktywnienie następnej rzeczy na stronie www.

Tabulator uaktywnia następne pole lub menu podręczne. Tabulator uaktywnia także przyciski oraz inne widżety, gdy w panelu Skróty w preferencjach klawiatury w oknie Preferencji systemowych zaznaczone jest pole wyboru „wszystkie elementy sterujące”.

Option-Tab uaktywnia te same rzeczy, co klawisz Tab, jak również pozostałe rzeczy klikalne.

Aby przełączyć zachowanie klawisza Tabulator oraz kombinacji Option-Tabulator, w preferencjach zaawansowanych Safari włącz opcję Klawisz Tab uaktywnia kolejno wszystkie elementy strony.

Otwieranie strony w nowej karcie

Kliknij w łącze, trzymając naciśnięty klawisz Command (⌘)

Kliknij w zakładkę, trzymając naciśnięty klawisz Command (⌘)

Naciśnij Command (⌘)–Return po wpisaniu w polu adresu i wyszukiwania

Otwieranie strony w nowej karcie i wyciąganie tej karty na wierzch

Kliknij w łącze, trzymając naciśnięte klawisze Shift-Command (⌘)

Kliknij w zakładkę, trzymając naciśnięte klawisze Shift-Command (⌘).

Naciśnij Shift-Command (⌘)-Return po wpisaniu w polu adresu i wyszukiwania

Wyciąganie na wierzch następnej karty

Control-Tab lub Shift–Command (⌘)-[

Wyciąganie na wierzch poprzedniej karty

Control-Shift-Tab lub Shift-Command (⌘)-]

Zamykanie wszystkich kart z wyjątkiem jednej

Kliknij z naciśniętym klawiszem Option w przycisk zamykający kartę (X), która ma pozostać otwarta

Otwieranie w kartach wszystkich zakładek z katalogu na pasku ulubionych.

Kliknij z naciśniętym Command (⌘) w katalog na pasku ulubionych

Oglądanie listy poprzednich stron według nazw

Naciśnij przycisk Wstecz lub Dalej i przytrzymaj go, aż pojawi się lista

Wyświetlanie listy poprzednich stron według adresów URL

Naciśnij klawisz Option i przytrzymaj przycisk Wstecz lub Dalej, aż pojawi się lista

Wyświetlenie strony domowej

Naciśnij Command (⌘)-Home

Odtworzenie bieżącego adresu strony www w trakcie wpisywania nowego adresu

Esc

Zamknięcie Readera

Esc

Opuszczenie trybu wyświetlania na pełnym ekranie

Esc

Pobranie pliku wskazywanego przez łącze

Kliknij z naciśniętym klawiszem Option w łącze do pliku

Otwieranie pobranego pliku

Kliknij dwukrotnie w ikonę po prawej stronie nazwy pliku na liście pobierania

Lista Czytelnia

Dodanie bieżącej strony

Shift-Command (⌘)-D

Dodanie strony wskazywanej przez łącze

Kliknij z naciśniętym klawiszem Shift w łącze do strony

Zakładki

Dodawanie zakładki do paska ulubionych

Kliknij w pole adresu i wyszukiwania, aby pokazać pełny adres strony oraz jej ikonę, a następnie przeciągnij tę ikonę do paska ulubionych

Przeniesienie zakładki na pasku ulubionych

Przeciągnij zakładkę w lewo lub w prawo

Usunięcie zakładki z paska ulubionych

Przeciągnij zakładkę poza pasek

Pasek boczny zakładek i widok zakładek

Zaznaczenie zakładek oraz katalogów na pasku bocznym

Kliknij z naciśniętym klawiszem Command (⌘) w każdą zakładkę i katalog

Kliknij z naciśniętymi klawiszami Shift-Command (⌘), aby poszerzyć zaznaczenie

Zaznaczenie następnej zakładki lub katalogu

Klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół

Otwarcie zaznaczonej zakładki

Spacja

Otwarcie zaznaczonego katalogu

Spacja lub strzałka w prawo

Zamknięcie zaznaczonego katalogu

Spacja lub strzałka w lewo

Otwarcie zaznaczonego katalogu oraz jego podkatalogów na pasku bocznym

Option-strzałka w prawo

Otwarcie zaznaczonego katalogu oraz jego podkatalogów na pasku bocznym

Option-strzałka w lewo

Zmienianie nazwy lub adresu zakładki

Zaznacz zakładkę, a następnie naciśnij Return

Anulowanie edycji nazwy zakładki na pasku bocznym

Esc

Kończenie edycji nazwy zakładki:

Return

W widoku zakładek: utworzenie katalogu zawierającego zaznaczone zakładki oraz katalogi

Kliknij z naciśniętym klawiszem Option w przycisk Nowy katalog na dole okna

Usuwanie zakładki

Zaznacz zakładkę, a następnie naciśnij Delete.

Data publikacji: 2017-09-15
Był pomocny?