Safari 8 (Yosemite): Zobrazení oblíbených položek a Top Sites

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Na stránce Oblíbené a Top Sites můžete rychle zobrazit oblíbené a naposledy navštívené webové stránky. Vaše oblíbené položky se zobrazí také pod polem adresy a hledání, když do něj kliknete.

Okno Safari zobrazující ikony Oblíbené na stránce Oblíbené a Top Sites
 • Zobrazení oblíbených položek a Top Sites:
  Otevřete nové okno nebo panel. Můžete také vybrat volby Historie > Zobrazit Top Sites. Chcete-li přepnout zobrazení, klikněte na tlačítko Oblíbené nebo tlačítko Top Sites v pravém horním rohu stránky. Pokud se v nových oknech nebo panelech nezobrazují oblíbené položky, změňte nastavení v panelu Obecné v předvolbách Safari.
  Okno Safari zobrazující Top Sites s tlačítky Přišpendlit a Odstranit na jedné miniatuře webové stránky
 • Otevření webové stránky ze stránky Oblíbené a Top Sites:
  Klikněte na ikonu webové stránky nebo miniaturu.
 • Zobrazení oblíbené webové stránky z pole adresy a hledání:
  Klikněte na adresu a pole hledání, poté klikněte na ikonu ze seznamu oblíbených webových stránek, která je zobrazena v poli níže. Seznam oblíbených se nezobrazí, pokud kliknete do pole při prohlížení stránek Oblíbené a Top Sites.
  Pole adresy a hledání a ikony oblíbených webových stránek pod nimi v Safari
 • Přidání webové stránky na stránku Oblíbené a Top Sites:
  Přetáhněte záložku z bočního panelu na stránku Oblíbené a Top Sites nebo přetáhněte URL či odkaz ze zprávy, dokumentu nebo jiného zdroje na stránku.

  Můžete také stisknout a podržet tlačítko Přidání jedním krokem v poli adresy a hledání a poté z nabídky vybrat možnost Oblíbené nebo Top Sites. Pokud umístíte ukazatel do pole adresy a hledání, tlačítko Přidání jedním krokem se zobrazí v levé části tohoto pole.

  • Změna uspořádání položek v části Oblíbené a Top Sites: Přetáhněte miniatury webových stránek nebo ikony do jiných umístění. Chcete-li položku zkopírovat do Oblíbených, přetáhněte ji se stisknutou klávesou Alt.

  • Odstranění položek: Přetáhněte položku mimo okno a poté ji nechejte zmizet v obláčku dýmu. V části Top Sites můžete také podržet ukazatel na miniatuře webové stránky a kliknout na ikonu odstranění , která se zobrazí.

  • Ponechání webu na stránce Top Sites: Podržte ukazatel nad náhledem webu a poté klikněte na ikonu špendlíku , která se zobrazí. Chcete-li zrušit přišpendlení webu, aby jej mohly nahradit jiné weby, klikněte na ikonu špendlíku znovu.

 • Zobrazení jiných složek záložek v Oblíbených:
  Vyberte volby Safari > Předvolby, klikněte na možnost Obecné a použijte místní nabídku „V oblíbených se zobrazí“.
 • Změna počtu webů Top Sites:
  Vyberte volby Safari > Předvolby, klikněte na možnost Obecné a použijte místní nabídku „V Top Sites se zobrazí“.
Datum zveřejnění: 15.9.2017
Užitečné?