Safari 8 (Yosemite): Używanie okien przeglądania prywatnego

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.
 • Używanie przeglądania prywatnego:
  Wybierz polecenie menu Plik > Nowe okno prywatne lub przełącz się na okno Safari używające już przeglądania prywatnego. Okno używające przeglądania prywatnego ma ciemne pole adresu i wyszukiwania z białym tekstem.

  Gdy używasz okna przeglądania prywatnego:

  • Każda karta w oknie odizolowana jest od innych, dzięki czemu witryny wyświetlane w jednej karcie nie mogą śledzić przeglądania w innych kartach.

  • Safari nie zapamiętuje adresów odwiedzanych stron internetowych ani danych automatycznego wypełniania.

  • Safari nie przechowuje otworzonych stron internetowych na iCloud, więc nie są one pokazywane podczas wyświetlania otwartych kart na innych urządzeniach.

  • Ostatnie wyszukiwania nie są dołączane do listy wyników podczas używania pola adresu i wyszukiwania.

  • Pobierane rzeczy nie są dodawane do listy pobranych rzeczy. Same pobrane pliki pozostają na komputerze.

  • Jeśli używasz funkcji Handoff, okna przeglądania prywatnego nie są przekazywane do urządzeń iOS i innych komputerów Mac.

  • Safari nie zapamiętuje zmian plików cookie i danych witryn. Safari prosi także witryny oraz inne podmioty dostarczające zawartość tych witryn (w tym reklamodawców) o nieśledzenie, ale honorowanie tego żądania zależy od poszczególnych witryn.

  • Wtyczki obsługujące Przeglądanie prywatne przestają przechowywać pliki cookie i inne dane.

  Witryny nie mogą modyfikować danych przechowywanych na Twoim urządzeniu, więc do momentu wyłączenia Przeglądania prywatnego usługi zapewniane przez niektóre witryny mogą działać nieprawidłowo.

  Note:   Nic z powyższych nie ma zastosowania do ewentualnych innych otwartych okien Safari, w których nie jest używane przeglądanie prywatne.
 • Przerywanie korzystania z przeglądania prywatnego:
  Zamknij okno przeglądania prywatnego lub przełącz się na inne okno Safari, które nie używa przeglądania prywatnego. Możesz też wybrać polecenie menu Plik > Nowe okno, aby otworzyć okno nie używające przeglądania prywatnego. Dalsze zwiększanie prywatności:
  • Usuń wszystkie rzeczy pobrane podczas używania okien przeglądania prywatnego.

  • Zamknij wszystkie pozostałe okna przeglądania prywatnego, które nadal są otwarte, aby inne osoby nie mogły użyć przycisków Wstecz i Dalej w celu wyświetlenia odwiedzonych stron.

Poza używaniem przeglądania prywatnego możesz zarządzać plikami cookie i danymi przechowywanymi przez witryny oraz włączyć w Safari proszenie witryn o nieśledzenie.

Jeśli zapomnisz użyć okna przeglądania prywatnego, możesz wymazać historię przeglądania.

Data publikacji: 2017-09-15
Był pomocny?