Safari 8 (Yosemite): Používání oken anonymního procházení

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.
 • Používání anonymního procházení:
  Vyberte volby Soubor > Nové anonymní okno nebo se přepněte do okna Safari, které již používá funkci Anonymní procházení. Okno, které používá funkci Anonymní procházení zobrazuje tmavé pole adresy a hledání s bílým textem.

  Při používání okna anonymního procházení:

  • Každý panel v okně je izolován od ostatních, takže prohlížené webové stránky na jednom panelu nemohou sledovat vaše procházení v ostatních panelech.

  • Safari si nebude pamatovat navštívené webové stránky ani údaje automatického vyplňování.

  • Safari neukládá vaše otevřené webové stránky na iCloudu, takže se nezobrazí při zobrazení všech otevřených panelů na ostatních zařízeních.

  • Pokud použijete pole adresy a hledání, vaše poslední hledání nebudou zahrnuta na seznamu výsledků.

  • Stažené položky nebudou zahrnuty na seznamu stahování. (Tyto položky zůstanou uloženy v počítači.)

  • Pokud použijete funkci Handoff, okna anonymního procházení nebudou předána do ostatních zařízení iOS ani dalším počítačům Mac.

  • Safari si nebude pamatovat změny v souborech cookies ani ostatních datech webové stránky. Safari také požádá webové stránky a ostatní poskytovatele jejich obsahu (například poskytovatele reklam), aby nesledovali vaše procházení. Dodržení tohoto požadavku však záleží na webových stránkách.

  • Plug-iny, které podporují anonymní procházení, přestanou ukládat cookies a další sledovací informace.

  Webové stránky nemohou při anonymním procházení měnit informace uložené ve vašem zařízení, takže služby, které jsou na nich běžně k dispozici, mohou do vypnutí anonymního procházení fungovat jinak.

  Note:   Nic z výše uvedeného se nevztahuje na otevřená okna Safari, která nepoužívají funkci Anonymní procházení.
 • Ukončení používání anonymního procházení:
  Zavřete okno anonymního procházení, přepněte se do jiného okna Safari, které nepoužívá anonymní procházení, nebo pomocí volby Soubor > Nové okno otevřete okno, které nepoužívá anonymní procházení. Pokročilé zvýšení míry soukromí:
  • Odstraňte všechny položky, které byly staženy při používání oken anonymního procházení.

  • Zavřete všechna okna anonymního procházení, která zůstala otevřena, abyste zabránili ostatním v používání tlačítek Zpět a Vpřed k zobrazení navštívených stránek.

Kromě používání oken anonymního procházení můžete spravovat cookies a data uložené všemi webovými stránkami a Safari může požádat všechny webové stránky, aby vás nesledovaly.

Pokud zapomenete použít okno anonymního procházení, můžete smazat historii procházení.

Datum zveřejnění: 15.9.2017
Užitečné?