Safari 8 (Yosemite): การจัดการคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ตามค่าเริ่มต้น Safari ยอมรับเฉพาะคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์จากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเท่านั้น สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้โฆษณาบางรายเก็บข้อมูลไว้บน Mac ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกในการตั้งค่า Safari เพื่อให้ Safari ยอมรับหรือปิดกั้นคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นอยู่เสมอ

Important:   การเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ หรือเอาคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ใน Safari ออก อาจเปลี่ยนหรือเอาคุกกี้ออกจากแอปอื่นซึ่งรวมถึง Dashboard

เลือก Safari > การตั้งค่า คลิก ความเป็นส่วนตัว จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

การเปลี่ยนให้คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ใดได้รับการยอมรับ: เลือกตัวเลือก “คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์”:

  • ปิดกั้นเสมอ: Safari จะไม่ยอมให้เว็บไซต์ บุคคลที่สาม หรือผู้โฆษณาเก็บคุกกี้และข้อมูลอื่น ๆ ไว้ใน Mac ของคุณ สิ่งนี้อาจทำให้เว็บไซต์บางแห่งทำงานผิดปกติ

  • อนุญาตจากเว็บไซต์ปัจจุบันเท่านั้น: Safari ยอมรับเฉพาะคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์จากเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชมเท่านั้น เว็บไซต์มักจะมีข้อมูลฝังตัวจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ Safari ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นจัดเก็บหรือเข้าถึงคุกกี้หรือข้อมูลอื่น ๆ ได้

  • อนุญาตจากเว็บไซต์ที่ฉันเข้าชม: Safari ยอมรับเฉพาะคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์จากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเท่านั้น Safari ใช้คุกกี้ที่มีอยู่ของคุณเพื่อตัดสินว่าคุณเคยเข้าชมเว็บไซต์ใด ๆ มาก่อนหรือไม่ การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ที่มีข้อมูลฝังตัวในเว็บไซต์อื่นที่คุณเลือกดูเก็บคุกกี้และข้อมูลไว้ใน Mac ของคุณ

  • อนุญาตเสมอ: Safari จะยอมให้เว็บไซต์ บุคคลที่สาม และผู้โฆษณาทั้งหมดเก็บคุกกี้และข้อมูลอื่น ๆ ไว้บน Mac ของคุณ

การเอาคุกกี้และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ออก: คลิก เอาข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดออก หรือคลิก รายละเอียด เลือกเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์หรือมากกว่า จากนั้นคลิก เอาออก

การเอาข้อมูลออกอาจลดโอกาสการติดตาม แต่อาจจะลงชื่อคุณออกจากเว็บไซต์หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเว็บไซต์ได้

การดูว่าเว็บไซต์ใดจัดเก็บคุกกี้หรือข้อมูล: คลิก รายละเอียด

การขอไม่ให้เว็บไซต์ติดตามคุณ: เว็บไซต์บางเว็บไซต์จะติดตามกิจกรรมการเลือกดูของคุณเมื่อบุคคลนั้นให้บริการเนื้อหาแก่คุณ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถปรับปรุงสิ่งที่เสนอให้กับคุณได้ คุณสามารถให้ Safari ขอให้เว็บไซต์และผู้ให้บริการเนื้อหารายอื่นของเว็บไซต์เหล่านั้น (รวมทั้งผู้โฆษณา) ไม่ติดตามคุณได้

เมื่อเปิดตัวเลือกไว้ แต่ละครั้งที่ Safari เรียกข้อมูลจากเว็บไซต์ Safari จะเพิ่มคำขอไม่ให้ติดตามคุณ แต่ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ว่าจะให้เกียรติคำขอนี้หรือไม่

วันที่เผยแพร่: 15 ก.ย. 2560
เป็นประโยชน์ไหม
มี 84% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์