Safari 8 (Yosemite): Zarządzanie plikami cookie i danymi witryn

Dieser Artikel wurde archiviert und wird von Apple nicht mehr aktualisiert.

Domyślnie Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Pomaga to chronić się przed przechowywaniem na Twoim Macu danych przez niektórych reklamodawców. Możesz zmienić opcje w preferencjach Safari, aby pliki cookie i inne dane witryn były zawsze przyjmowane lub zawsze blokowane.

Important:   Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.

Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:

  • Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.

  • Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.

  • Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.

  • Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu.

Usuwanie przechowywanych plików cookie i danych: Kliknij w Usuń wszystkie dane witryn. Możesz także kliknąć w Szczegóły, zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć w Usuń.

Usunięcie tych danych może zredukować śledzenie, ale może również wylogować Cię z witryn internetowych lub zmienić ich zachowanie.

Sprawdzanie, które witryny przechowują pliki cookie lub inne dane: Kliknij w Szczegóły.

Proszenie witryn o nieśledzenie: Niektóre witryny internetowe śledzą Twoją aktywność podczas przeglądania prezentowanych przez nie treści, dzięki czemu mogą lepiej dostosować oferowane Ci materiały. Możesz włączyć w Safari proszenie witryn oraz innych dostawców ich zawartości (w tym reklamodawców) o nieśledzenie.

Gdy funkcja ta jest włączona, przy każdym pobieraniu zawartości dowolnej witryny Safari dodaje żądanie nieśledzenia, ale honorowanie tego żądania zależy od danej witryny.

Veröffentlichungsdatum: 2017-09-15
Hilfreich?
54% der Personen fanden dies hilfreich.