Safari 8 (Yosemite): Správa cookies a dat webových stránek

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Safari standardně přijímá cookies a data pouze z navštívených webových stránek. Tím je některým poskytovatelům reklam zabráněno v ukládání dat do vašeho Macu. V předvolbách Safari můžete příjem cookies z webových stránek nastavit na vždy povoleno nebo vždy zakázáno.

Important:   Při změně předvoleb pro cookies nebo při odstranění cookies či dat webových stránek v Safari mohou být cookies změněny nebo odstraněny i v jiných aplikacích včetně Dashboardu.

Vyberte volby Safari > Předvolby, klikněte na možnost Soukromí a proveďte některou z následujících akcí:

Změna přijímaných cookies a dat webových stránek: Vyberte volbu „Cookies a data stránek“:

  • Vždy blokovat: Safari neumožní žádným webovým stránkám, třetím stranám či poskytovatelům reklam ukládat cookies a další data do vašeho Macu. Toto nastavení může některým webovým stránkám zabránit ve správném fungování.

  • Povolit pouze z aktuální webové stránky: Safari přijímá cookies a data pouze z aktuálně navštívených webových stránek. Webové stránky často zahrnují vložený obsah z dalších zdrojů. Safari neumožní těmto třetím stranám ukládat ani získat přístup ke cookies a ostatním datům.

  • Povolit z webů, které navštívím: Safari přijímá cookies a data pouze z navštívených webových stránek. Safari použije vaše existujících cookies k určení, zda jste dříve navštívili webovou stránku. Výběrem této možnosti zabráníte webovým stránkám se vnořeným obsahem na stránkách, které navštívíte, ukládat do vašeho Macu cookies a ostatní data.

  • Vždy povolit: Safari umožní všem webům, třetím stranám a poskytovatelům reklam ukládat cookies a další data do vašeho Macu.

Odstranění uložených cookies a dat: Klikněte na možnost Odstranit všechna data webových stránek, nebo na tlačítko Podrobnosti, vyberte jeden nebo více webů a klikněte na možnost Odstranit.

Odstranění dat může omezit sledování, ale může vás také odhlásit z webových stránek nebo změnit chování webových stránek.

Zobrazení webů, které ukládají cookies nebo data: Klikněte na Podrobnosti.

Požádání webových stránek, aby vás nesledovaly: Některé webové stránky při poskytování obsahu sledují vaši cestu webem, což jim umožní poskytovat vám personalizované informace. Budete‑li si to přát, Safari může žádat webové stránky a poskytovatele obsahu třetích stran (včetně poskytovatelů reklam), aby vás nesledovali.

Když je tato volba zapnuta, Safari přidá při každém načtení dat z webových stránek žádost o to, aby vás webové stránky nesledovaly. Je však na uvážení zřizovatele stránek, zda bude váš požadavek respektovat.

Datum zveřejnění: 15.9.2017
Užitečné?
82 % lidem připadá tento článek užitečný.