OS X Yosemite: Visa fil-, mapp- och hårddiskinformation

This article has been archived and is no longer updated by Apple.

Visa information om enskilda objekt: Markera objektet (eller flera) och välj sedan Arkiv > Visa info eller tryck på kommando (⌘)-I.

Ett separat informationsfönster öppnas för varje objekt.

Visa sammanfattad information om flera objekt: Markera flera objekt, håll ned kontrolltangenten och välj Arkiv > Visa sammanfattning.

Ett fönster öppnas med sammanfattad information om objekten.

Visa info under symboler: Öppna en mapp i Finder eller klicka på skrivbordet, välj Innehåll > Visa visningsalternativ och markera Visa info om objekt.

Objektinformationen kan innehålla filstorlek, längden på en film, bildmått och annat.

Statusfältet överst eller underst i Finder-fönstret visas antalet objekt på skivan eller i mappen och mängden ledigt skivutrymme. Välj Innehåll > Visa statusfältet om det inte visas.

Published Date: 2017-sep-15
Helpful?