GarageBand ‘11: Spela programvaruinstrument med datorns tangentbord

Spela programvaruinstrument med datorns tangentbord

Med tangentbordsklaviatur kan du spela och spela in programvaruinstrument genom att skriva toner på tangentbordet. Med tangentbordsklaviaturen går det att spela programvaruinstrument, även om datorn inte är anslutet till en klaviatur.

När du aktiverar tangentbordsklaviatur kommer tangenterna på tangentbordet att spela toner precis som tangenterna på en klaviatur. Tangenterna i mittenraden är de “vita tangenterna” på ett piano, och tangenterna W, E, T, Y, U, O och P i den övre raden spelar de ”svarta tangenterna” (höjda och sänkta). I fönstret för tangentbordsklaviatur kan du se tangentbordets tonlayout.

Förutom att spela toner kan du flytta tangenternas tonhöjd uppåt och neråt i oktaver och ändra anslaget och styrningsvärdena för de toner du spelar.

Så här spelar du programvaruinstrument med tangentbordsklaviaturen:

 1. Välj Fönster > Tangentbordsklaviatur.

  Fönstret tangentbordsklaviatur öppnas och visar layouten för de tangenter som används för att spela toner och ändra styrningsinformationen.

  Tangentbordsklaviatur
 2. Markera det spår med programvaruinstrument som du vill spela.

 3. Spela programvaruinstrumentet med hjälp av tangenterna på ditt tangentbord. Använd tangenterna som visas i fönstret till att utföra följande åtgärder:

  • Flytta neråt i oktaver genom att trycka på Z, och uppåt genom att trycka på X.

  • Gör anslaget mjukare genom att trycka på C, eller hårdare genom att trycka på V.

  • Ändra värdet för modulering (moduleringshjul) genom att trycka på tangenterna 4 till 8. Stäng av moduleringen genom att trycka på 3.

  • Sänk tonhöjden genom att trycka på 1 eller höj den genom att trycka på 2. Tonhöjden ändras så länge som du håller ner tangenten.

  • Slå på och av pedalen genom att trycka på tabbtangenten.

När du spelar markeras tonerna du spelar i fönstret för tangentbordsklaviatur.

Du växlar mellan tangentbordsklaviaturfönstret och klaviaturen på skärmen genom att klicka på knapparna överst till vänster i fönstret.

Publiceringsdatum: 2011-jul-08
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport