OS X Yosemite: Zobrazení aplikací na celou obrazovku

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Přepnutí do režimu celé obrazovky: Klikněte na zelené tlačítko celé obrazovky v levém horním rohu okna aplikace nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl-Cmd (⌘)-F.

Tlačítko pro přechod na celou obrazovku

Přepínání mezi okny v režimu celé obrazovky: Na trackpadu nebo myši Magic Mouse přejeďte prsty doleva nebo doprava. Více informací viz Seznámení s gesty trackpadu a myši.

Návrat ke standardnímu zobrazení: Přesuňte ukazatel do levého horního rohu obrazovky a poté znovu klikněte na zelené tlačítko celé obrazovky, nebo stiskněte klávesy Ctrl-Cmd (⌘)-F.

Tlačítko pro ukončení režimu celé obrazovky

Také můžete kliknutím dvakrát na záhlaví aplikace roztáhnout její okno do celého prostoru mezi Dockemřádkem nabídek. Pokud máte Dock na boku obrazovky, okno vyplní prostor mezi řádkem nabídek a boční stranou Docku. Také můžete podržet klávesu Alt a kliknout na zelené tlačítko celé obrazovky v horním levém rohu okna obrazovky.

Pokud chcete obnovit standardní zobrazení, klikněte dvakrát na záhlaví nebo podržte klávesu Alt a klikněte na zelené tlačítko celé obrazovky.

Pokud dvakrát kliknete na záhlaví aplikace a ta se minimalizuje do Docku, je v předvolbách Docku nastavena možnost „Minimalizovat okno poklikáním na záhlaví”. Pokud chcete, aby se místo toho okno aplikace roztáhlo, vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Dock a poté zrušte zaškrtnutí možnosti „Minimalizovat okno poklikáním na záhlaví“.

Datum zveřejnění: 14.9.2017
Užitečné?