OS X Yosemite: Tworzenie skrótów klawiszowych dla programów

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.
 
Możesz przypisywać własne skróty klawiszowe poleceniom dostępnym w menu dowolnego programu OS X, na przykład Findera. Może być to przydatne w przypadku występowania konfliktu skrótu programu z globalnym skrótem klawiszowym (działającym tak samo w większości programów). W tym przypadku możesz przypisać do tego skrótu inną kombinację klawiszy.

Skróty klawiszowe można tworzyć tylko dla istniejących poleceń menu. Nie można tworzyć skrótów klawiszowych do zadań ogólnych, takich jak otwieranie określonego programu.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Klawiatura.

 2. Kliknij w Skróty, zaznacz Skróty programu, a następnie kliknij w przycisk dodawania (+).

 3. Kliknij w menu podręczne Program, a następnie wybierz program. Jeśli chcesz skonfigurować taką samą kombinację klawiszy dla polecenia menu pojawiającego się w wielu programach, wybierz Wszystkie programy.

  Jeśli program, który chcesz wybrać, nie jest widoczny na liście, wybierz Inne, a następnie wskaż program, używając okna dialogowego Otwórz. Niektóre programy nie zezwalają na konfigurowanie skrótów klawiszowych.

 4. W polu Nazwa menu wpisz polecenie menu, któremu chcesz przypisać skrót klawiszowy.

  Polecenie trzeba wprowadzić dokładnie tak jak jest wyświetlane w menu programu, razem z wielokropkami i innymi znakami interpunkcyjnymi. Aby wpisać wielokropek, wprowadź trzy kropki bez odstępów.

 5. Kliknij w pole Skrót klawiszowy i naciśnij kombinację klawiszy, które chcesz przypisać do polecenia menu, a następnie kliknij w Dodaj.

  Określonego typu klawisza (np. klawisza litery) można użyć tylko raz w danej kombinacji.

 6. Zakończ i uruchom ponownie wszystkie programy, w których używasz nowej kombinacji klawiszy, aby ta kombinacja zaczęła działać.

Nowo przypisany skrót klawiszowy nie będzie działał, jeśli skrót taki już istnieje i wywołuje inne polecenie lub inny program. W takiej sytuacji należy znaleźć istniejący skrót klawiszowy i zmienić jego kombinację klawiszy.

Własny skrót klawiszowy można usunąć, klikając w przycisk usuwania (–).

Data publikacji: 2017-09-11
Był pomocny?