OS X Yosemite: Vytvoření klávesových zkratek pro aplikace

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.
 
K příkazům nabídky ve všech aplikacích systému OS X, včetně Finderu, můžete přiřadit vlastní klávesové zkratky. To může být užitečné, pokud globální klávesová zkratka, která u většiny aplikací funguje stejně, je konfliktní se zkratkou konkrétní aplikace. V takovém případě jí můžete přiřadit jinou kombinaci kláves.

Klávesové zkratky můžete vytvořit pouze u existujících příkazů v nabídce. Klávesovou zkratku nelze vytvořit pro obecné úlohy, jako je například otevírání aplikací.

 1. Z nabídky Apple vyberte možnost Předvolby systému a klikněte na možnost Klávesnice.

 2. Klikněte na Zkratky, vyberte volbu Zkratky aplikací a poté klikněte na Přidat (+).

 3. Klikněte na místní nabídku aplikace a vyberte požadovanou aplikaci. Budete-li chtít použít stejnou kombinaci kláves pro příkaz v nabídce, který je k dispozici u většího počtu aplikací, vyberte volbu Všechny aplikace.

  Pokud se požadovaná aplikace v seznamu nenachází, vyberte volbu Jiná a aplikaci vyhledejte v dialogovém okně Otevřít. Některé aplikace vytvoření klávesové zkratky neumožňují.

 4. Do pole Název příkazu zadejte název příkazu nabídky, ke kterému chcete klávesovou zkratku přiřadit.

  Příkaz je nutné zadat naprosto přesně (včetně tří teček i další interpunkce) tak, jak je uveden v nabídce aplikace. Chcete-li zadat trojtečku, zadejte tři tečky bez mezer.

 5. Klikněte na pole Klávesová zkratka, stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete příkazu v nabídce přiřadit, a poté klikněte na Přidat (+).

  Kombinace kláves smí obsahovat vždy pouze jeden výskyt každého typu klávesy (např. klávesu s písmenem).

 6. Změna klávesové zkratky se projeví až po ukončení a opětovném spuštění aplikace.

Pokud jste přiřadili klávesovou zkratku, která je již použita u jiného příkazu či aplikace, nebude tato nová zkratka fungovat. Vyhledejte příkaz nabídky, který novou klávesovou zkratku využívá, a vytvořte pro něj novou zkratku.

Vlastní zkratku odstraníte kliknutím na tlačítko Smazat (-).

Datum zveřejnění: 11.9.2017
Užitečné?