OS X Yosemite: Bruk tilgangsfunksjoner

This article has been archived and is no longer updated by Apple.

Bruk den innebygde skjermleseren kalt VoiceOver

OS X inkluderer VoiceOver, en innebygd skjermleser som beskriver høyt hva som vises på skjermen, og som leser opp teksten i dokumenter, på nettsider og i vinduer. Med VoiceOver kan du styre Mac-maskinen ved hjelp av tastaturet eller styreflatebevegelser. Du kan koble til en oppdaterbar leselist for å bruke den med VoiceOver.

Hvis du vil slå på VoiceOver, trykker du på Kommando-F5.

Hvis du vil tilpasse VoiceOver ved hjelp av VoiceOver-verktøy, trykker du på Kontroll-Tilvalg-F8 (når VoiceOver er slått på).

Hvis du vil lære hvordan du kan bruke VoiceOver, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet, klikker på VoiceOver, og klikker deretter på Åpne VoiceOver-opplæring.

Hvis du trenger hjelp med VoiceOver-verktøy, velger du Hjelp > VoiceOver-hjelp mens VoiceOver-verktøy er åpent.

Zoom innhold på skjermen

Hvis objektene på skjermen er for små, kan du zoome inn for å gjøre innholdet større og enklere å se.

Hvis du vil angi zoomvalg, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Zoom.

Forskjellige måter å bruke tastaturet på

Hvis du har problemer med å bruke tastaturet, kan du slå på Trege taster og Langsomme taster for å gjøre det enklere å trykke på taster.

Hvis du vil angi disse valgene, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Tastatur.

Flytt markøren med tastaturet

Hvis du har problemer med å bruke en mus, kan du slå på Musetaster og bruke tastaturet eller talltastaturet til å flytte musemarkøren og trykke på museknappen.

Hvis du vil angi dette valget, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet og klikker deretter på Mus og styreflate.

Bruk talekommandoer og tekst-til-tale

Når Forbedret diktering er aktivert, kan du bruke talte kommandoer for å åpne programmer, velge menyobjekter og annet. OS X tilbyr en lang rekke kommandoer, og du kan opprette dine egne talte kommandoer.

Styr Mac-maskinen og programmer ved hjelp av talekommandoer

Med alternativer for tekst-til-tale kan du få Mac-maskinen til å lese teksten i dialogruter og varselmeldinger høyt og til å si fra når et program krever at du skal utføre en handling, for eksempel å godta en Meldinger-invitasjon.

Hør Mac-maskinen lese opp tekst

Endre hvordan tastaturet, musen og styreflaten fungerer

OS X gir deg en rekke måter å tilpasse hvordan tastaturet, musen og styreflaten fungerer på. Du kan for eksempel justere hvor raskt markøren beveger seg over skjermen når du beveger fingeren på styreflaten.

Hvis du vil angi innstillinger for tastaturet, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker deretter på Tastatur.

Hvis du vil angi innstillinger for musen, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker deretter på Mus.

Hvis du vil angi innstillinger for styreflaten, inkludert bevegelser, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker deretter på Styreflate.

Styr Mac-maskinen med tilpassbare brytere

Med Bryterkontroll kan du bruke ett eller flere tilpassede tilbehør for å skrive inn tekst, håndtere objekter på skjermen og styre en Mac-maskin. Bryterkontroll søker gjennom et panel eller brukergrensesnitt inntil en bryter brukes til å markere et objekt eller utføre en handling.

Bruk Bryterkontroll

Du ser raskt hvilke tilgjengelighetsfunksjoner som er på, ved å markere alternativet nederst i Tilgjengelighet-valgpanelet for å vise Tilgjengelighet-statusen i menylinjen.

Trykk på Kommando-Tilvalg-F5 for raskt å slå på de vanlige tilgjengelighetsfunksjonene uten å åpne Systemvalg. Hvis du vil høre navnene på valgene lest opp etter tur, trykker du på tabulatortasten. Hvis du vil angi flere tilgjengelighetsvalg, klikker du på Valg.

I noen programmer kan du få Mac-maskinen til å lese opp tekst ved hjelp av kommandoer under Rediger > Tale. Denne funksjonaliteten er kanskje ikke tilgjengelig for alle språk.

Published Date: 11.sep.2017
Helpful?