OS X Yosemite: Werken met toegankelijkheidsvoorzieningen

This article has been archived and is no longer updated by Apple.

Werken met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer

VoiceOver is een ingebouwde schermlezer die een gesproken beschrijving geeft van wat er op het computerscherm gebeurt en de tekst in documenten, webpagina's en vensters voorleest. VoiceOver maakt standaard deel uit van OS X. Bij gebruik van VoiceOver kunt u uw Mac bedienen met het toetsenbord of met trackpadbewegingen. U kunt ook een brailleleesregel aansluiten voor gebruik met VoiceOver.

Druk op Command + F5 om VoiceOver in te schakelen.

Om VoiceOver aan te passen met VoiceOver-programma, drukt u op Control + Option + F8 (als VoiceOver is ingeschakeld).

Om te leren werken met VoiceOver, kiest u Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u achtereenvolgens op 'Toegankelijkheid', 'VoiceOver' en 'Open VoiceOver-training'.

Als u hulp nodig hebt bij VoiceOver, kiest u 'Help' > 'VoiceOver Help' terwijl VoiceOver-programma is geopend.

Scherminhoud groter of kleiner weergeven

Als u de onderdelen op het scherm te klein vindt, kunt u inzoomen om de inhoud van het scherm groter te maken.

U kunt zoomopties instellen door Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' te kiezen en vervolgens op 'Toegankelijkheid' en 'Zoomen' te klikken.

Uw toetsenbord op verschillende manieren gebruiken

Als het voor u lastig is om met een toetsenbord te werken, kunt u de functies Grendeltoetsen en Toetsvertraging inschakelen om gemakkelijker toetsen te kunnen indrukken.

U kunt deze opties instellen door Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' te kiezen en vervolgens op 'Toegankelijkheid' en 'Toetsenbord' te klikken.

De aanwijzer verplaatsen met het toetsenbord

Als het gebruik van een muis problemen oplevert, kunt u Muistoetsen inschakelen en vervolgens met het toetsenbord of het numerieke toetsenblok de aanwijzer verplaatsen en klikacties uitvoeren.

U kunt deze optie instellen door Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' te kiezen en vervolgens op 'Toegankelijkheid' en 'Muis en trackpad' te klikken.

Werken met gesproken commando's en tekst-naar-spraak

Als 'Verbeterd dicteren' is ingeschakeld, kunt u door middel van gesproken commando's bijvoorbeeld apps openen en menu-opties kiezen. Naast de standaardcommando's van OS X kunt u ook uw eigen gesproken commando's aanmaken.

Uw Mac en programma's besturen met gesproken commando's

Met de opties voor tekst-naar-spraak kunt u tekst in vensters en waarschuwingsberichten laten voorlezen en kunt u een melding krijgen wanneer u een handeling moet uitvoeren in een programma, zoals het accepteren van een uitnodiging van Berichten.

Tekst laten uitspreken door uw Mac

De werking van toetsenbord, muis en trackpad wijzigen

In OS X kunt u op verschillende manieren de werking van uw toetsenbord, muis en trackpad aanpassen. Zo kunt u de snelheid aanpassen waarmee de aanwijzer over het scherm wordt verplaatst wanneer u een vinger over het trackpad beweegt.

Om opties in te stellen voor uw toetsenbord, kiest u Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'Toetsenbord'.

Om opties in te stellen voor uw muis, kiest u Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'Muis'.

Om opties in te stellen voor uw trackpad, waaronder bewegingen, kiest u Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'Trackpad'.

Uw Mac besturen met aanpasbare schakelaars

Met Schakelbediening kunt u een of meer aanpasbare hulpmiddelen gebruiken om tekst in te voeren, met onderdelen op het scherm te werken en een Mac te besturen. Met deze functie wordt een paneel of de gebruikersinterface gescand totdat een schakelaar wordt gebruikt om een onderdeel te selecteren of een bewerking uit te voeren.

Schakelaars gebruiken

U kunt eenvoudig zien welke toegankelijkheidsvoorzieningen zijn ingeschakeld door onder in het paneel 'Toegankelijkheid' in Systeemvoorkeuren de optie in te schakelen waarmee de toegankelijkheidsstatus wordt weergegeven in de menubalk.

Om snel veelgebruikte toegankelijkheidsvoorzieningen in te schakelen zonder Systeemvoorkeuren te openen, drukt u op Option + Command + F5. Druk op de Tab-toets om de namen van de opties te horen. Klik op 'Voorkeuren' om extra toegankelijkheidsopties in te stellen.

In sommige programma's kunt u de computer tekst laten voorlezen door 'Wijzig' > 'Gesproken commando's' te kiezen. Deze functionaliteit is mogelijk niet voor alle talen beschikbaar.

Published Date: 11-sep-2017
Helpful?